בא: כוחה של הצהרה

ב

השיעור לפ’ בא נתרם לע”נ הילדה התמימה, חיילת בצבאות ה׳

חנה ע״ה 

בת יבדלחט״א הרה״ח ר׳ יהודה ליב ומרת מושקא שיחיו קסלמן.

 נלב”ע כ״ט טבת, התשע״ח.

אחד מאלילי מצרים היה הטלה – זו הסיבה שהם לא אכלו בשר. אך במשך מאות שנים גילו המצרים ליברליות מרשימה והכילו את העובדה שבני ישראל אכלו בשר. מדוע כאשר בני ישראל התכוננו לשחוט כבש כקרבן הפסח נמלאו המצרים זעם?

תוכן השיעור:

א. מרד המצרים

בפרשת השבוע אנו קוראים על ציווי הקב”ה לבני ישראל לקחת כבש ולהכינו לשחיטה (מקור 1).  מעשה זה הוביל לנס של שבת הגדול,  כאשר בכורי מצרים הבינו שהם גודל הטרגדיה שמצפה להם, ופתחו במלחמת אזרחים (מקורות 2-3). הרבי מסביר שהיה זה נס יוצא דופן, כיון שהמלחמה במצרים הגיעה מתוך העם המצרי עצמו (מקור 4).

אולם, שואל הרבי, מדוע זכו בני ישראל לנס זה? כפי שמוסבר במקור 5, ניסים קורים רק כאשר ראויים לכך.

ב. המהפכה היהודית

הזכות נבעה מכך שבני ישראל התנתקו מעבודת האלילים. חלק גדול מבני ישראל היו עובדי אלילים בהיותם במצרים (מקור 7), אך בהקרבת קרבן הפסח – הם הצהירו שהם מתנתקים ומתנקים מעבודת אלילים על אף הסכנה הגדולה שהייתה כרוכה בכך (מקור 8).

עזרי הוראה

לפרסום רעיונות, הארות וסיפורים בנושא, אנא שלחו אותם כאן למטה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

תגיות