נשא: הֱיֵה חָכָם, וְהִתְנַצֵּל

עלה בתאריך: מאי 13, 2021

הבורא מזהיר את אדם הראשון שלא לאכול מעץ הדעת, אחרת הוא ימות באותו יום! אדם עובר על הציווי ונפטר בשיבה טובה – 930 שנה מאוחר יותר... מדוע הוא לא נפטר באותו יום?! מה המסר עבורנו? וכיצד כל זה קשור לקרבנות הנשיאים, אירוע שארע כמעט אלפיים חמש שנה מאוחר יותר?

א. קערת הכסף

בפרשת השבוע אנו לומדים על קרבנותיהם של נשיאי שבטי ישראל במהלך חנוכת המשכן. רש”י מסביר כיצד כל פרט בקרבן מייצג אירוע משמעותי בהיסטוריה היהודית (מקור 1).

עם זאת, שואל הרבי, מנחה אחת נראית לא במקומה: קערת הכסף שמייצגת את ימי חייו של אדם – 930 שנה. מה בדיוק הייתה הכוונה מאחורי נתינתה?

ב. חרטת האדם

נחזור לרגע לסיפור חייו של אדם הראשון ועל חטאו בעץ הדעת (מקור 2).

הרבי מציין, שלמרות שהוזהר שימות ביום שיאכל מהעץ, הוא חי חיים ארוכים. מה השתנה? מהאירועים שבאו בעקבות החטא רואים שהוא התחרט. בזכות התשובה הוא זכה לחיים ארוכים.

ג. המסר

סיפור זה מלמד אותנו על כוחה העצום של התשובה.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

תגיות