מוקדש לעילוי נשמת

הרה”ח הרה”ת ר’ משה בן הרב נפתלי ע”ה גרינברג
נלב”ע י’ תמוז ה’תשע”ג

נתרם ע”י משפחתו שיחיו

פינחס: מערכת יחסים מאתגרת

עלה בתאריך: July 8, 2022

אילו יחסים מאתגרים יותר - ביני לבין הבורא, או ביני לבין השכן? ומה מביניהם חשוב יותר לפי המסורת היהודית?

א. ׳קשה עלי פרידתכם׳

החלק השני של פרשתנו עוסק בקרבנות שהוקרבו בבית המקדש. ביום הראשון של חג הסוכות מקריבים 13 פרים, ומאז זה פוחת והולך עד שביום השביעי מקריבים שבע פרים. אך בהגיע חג שמיני עצרת מקריבים פר אחד בלבד. (מקור 1). מה פירוש שם החג שמיני עצרת? (מקור 2) ומדוע מקריבים בו פר אחד בלבד? (מקור 3)

הרבי מקשה על דברי המדרש ״קשה עלי פרידתכם״: לכאורה הניסוח הנכון היה צריך להיות ״קשה עלי פרידתנו״, שהרי בסיום החג, בני ישראל נפרדים, כביכול, מה׳?

ב. הפירוד בין יהודים קשה לקב״ה

פירוד בין יהודים חמור מאוד, מסביר הרבי, עד שעובדי עבודה זרה שחיים בשלום מנצחים בקרב, ואילו שומרי תורה ומצוות שאינם חיים בשלום – מפסידים בו. (מקורות 4 ו-5).

זו הסיבה שהקב״ה אומר ״קשה עלי פרידתכם״. הפירוד בין יהודים מקשה על הקב״ה להשפיע עליהם כל טוב.

ג. המצוות בין אדם לחבירו מאתגרות יותר

הרבי מוסיף שאתגר זה קיים גם בעבודת ה׳ האישית. ליהודי הרבה יותר קל להחמיר במצוות שבין אדם למקום, מאשר במצוות שבין אחד לחבירו.

ד. השלום מסייע גם במלחמת היצר

כאשר האשם משתמש בסוגים השונים של כוחות הנפש ואז תוקף את היצר הרע, או אז הוא מצליח להכניעו, בדומה לסיפור של יעקב עם רועי חרן (מקור 6). וכפי שרבי אברהם המלאך למד ממלחמת ״שבע השנים״: כדי לנצח, יש לתקוף מכל הצדדים. על מנת לנצח במלחמת היצר, מסביר הרבי, יש להתאחד גם עם בעלי תכונות נפש שונות.

ה. האחדות מביאה ברכה והצלחה

לפני שהאורחים שבאו לחודש תשרי חזרו ארצה, הרצה הרבי בפניהם את השיחה הזו ואמר: בשמיני עצרת מקריבים רק פר אחד, שמסמל את האחדות בעם ישראל. צריכים להיות חדורים בהכרה שכולנו אגודה אחת, או אז פועלים אצל הקב״ה שישפיע את כל המצטרך לעם ישראל.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

עוד דברי תורה לספר במדבר, פנחס

בלק: האתון המדברת

המלאך חוסם את דרכו של בלעם, והאתון נוזפת בו ברבים.
בשביל מה כל המהומה?
שיעור על משמעותו של עונש, ועל החשיבות של כל אדם.

קרא עוד »

חקת: משה הכה את הסלע. אז מה?

המנהיג הגדול שהוציא את עם ישראל ממצרים, נתן להם את עשרת הדיברות והוביל אותם עד לפתח הארץ המובטחת, נענש למות במדבר רק בגלל שהיכה את הסלע. הייתכן?!

קרא עוד »

שלח: הפיתרון לשכחה

ישנה שיטה ישנה שמסייעת לזכור דברים: קשירת קשר. המסורת היהודית מספרת שכך נהגו חכמי המשנה, ולהבדיל – שרי פרעה. גם היום, יהודים קושרים קשרים מדי יום בשביל לזכור. מדוע קשר מונע שכחה? האם הבורא בעצמו גם עשה כך?

קרא עוד »

בהעלותך: שלשלת שנפסקה

משה רבינו ‘סומך’ את יהושע, הוא בתורו סומך את תלמידיו, וכך נסמכים הזקנים שבכל דור – איש מפי איש עד משה רבינו. מדוע נפסקה השלשלת הזו? ומתי?

קרא עוד »

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags