שלח: טראומת המרגלים ולקחה

עלה בתאריך: June 4, 2023

אופטימיות איננה חפיפניקיות, הרוב לא תמיד צודק, והמודרניזציה איננה אויב. לקחים משליחות המרגלים של משה ויהושוע.

א. המרגלים שכשלו והמרגלים שהצליחו

משה רבינו שלח מרגלים לארץ ישראל בכדי לבדוק מהי הדרך הטובה ביותר לכובשה. הם חוזרים ומגישים מסקנה – לא כדאי לעלות לארץ ישראל. (מקורות 1-2). בני ישראל מגיבים בבכי לאומי, המרגלים נענשים, ובני ישראל נשארים במדבר 40 שנה. ארבעים שנה לאחר מכן, שולח יהושע מרגלים כדי לרגל את יריחו. הם חוזרים בסיום המשימה ומגישים את הדוח – הדרך סלולה לכיבוש הארץ (מקור 3).

הרבי שואל, מה הייתה הבעיה בדיווח של מרגלי משה? הם הרי הגישו דוח ממה שהם ראו! ומסביר, שהם לא נשלחו על מנת לבדוק האם המשימה אפשרית, אלא מהי הדרך הטובה לכבוש את הארץ. הגשת מסקנתם אישית שהמשימה בלתי אפשרית – היוותה חריגה מהתפקיד שלהם וחיבלה במטרה. מרגלי יהושוע, הגישו את המידע כפי שהוא, ולכן זה הצליח.

ב. אל תשאל האם, אלא כיצד

לקחים מסיפור המרגלים:

א. כאשר יהודי הולך בשליחותו של הקב”ה, עליו לדעת שאין כל ספק בכך שהוא יכול למלא את השליחות. אך יחד עם זה הוא צריך להתכונן כראוי, ולברר מהי הדרך הנכונה למלא את המשימה.  

סיפור – ההצלחה מובטחת.

ב. אל תחכה לאחרים שיספרו לך. עשה זאת בעצמך! לך תבקר במקום ותראה מה צריך תיקון.

ג. לעיתים אנו רוצים לעשות מעשה טוב, אך רבים בסביבה שלנו מגחכים, ואומרים לנו שאנו טועים. עלינו לזכור את המסר מהמרגלים, לא תמיד הרוב צודק.

סיפור – הרוב השתוי.

ג. דווקא בעולם הגשמי

הרבי מבאר רובד עמוק יותר בטעותם של המרגלים שנשלחו על ידי משה. הם חשבו שהחיים במדבר מצוינים. הם לא צריכים להתעסק בגשמיות, ורק לומדים תורה כל היום מפי משה רבינו בעצמו. לכן הם חשבו שכדאי להישאר במדבר. הם לא הבינו שתכלית הבריאה ונתינת התורה היא בשביל שאנשים יחיו חיים גשמיים, ויחד עם זה יהיו מחוברים לקב”ה. 

גם בימינו, אנו צריכים לחיות בתוך העולם ולהשתמש בו ובכל מה שבו למטרות רוחניות. את הרדיו לנצל לפרסום דברים חיוביים ואת העשירות לנצל צדקה. 

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

עוד דברי תורה לספר במדבר, שלח

בלק: האתון המדברת

המלאך חוסם את דרכו של בלעם, והאתון נוזפת בו ברבים.
בשביל מה כל המהומה?
שיעור על משמעותו של עונש, ועל החשיבות של כל אדם.

קרא עוד »

חקת: משה הכה את הסלע. אז מה?

המנהיג הגדול שהוציא את עם ישראל ממצרים, נתן להם את עשרת הדיברות והוביל אותם עד לפתח הארץ המובטחת, נענש למות במדבר רק בגלל שהיכה את הסלע. הייתכן?!

קרא עוד »

שלח: הפיתרון לשכחה

ישנה שיטה ישנה שמסייעת לזכור דברים: קשירת קשר. המסורת היהודית מספרת שכך נהגו חכמי המשנה, ולהבדיל – שרי פרעה. גם היום, יהודים קושרים קשרים מדי יום בשביל לזכור. מדוע קשר מונע שכחה? האם הבורא בעצמו גם עשה כך?

קרא עוד »

בהעלותך: שלשלת שנפסקה

משה רבינו ‘סומך’ את יהושע, הוא בתורו סומך את תלמידיו, וכך נסמכים הזקנים שבכל דור – איש מפי איש עד משה רבינו. מדוע נפסקה השלשלת הזו? ומתי?

קרא עוד »

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags