לזכות החתן אלעזר מרדכי והכלה חנה רבינוביץ

ליום נישואיהם י”א סיון,

הוקדש ע”י הוריהם משפחות רבינוביץ ביתר, דרוק טנא עומרים

נשא: הברכה הטובה ביותר

עלה בתאריך: May 24, 2023

האם ברכה יכולה להיות טובה מדי? האם שפע מן השמים יכול להיתקע בדרך? ואם כן, האם ישנה ברכה שמוגנת מכל הבעיות?

א. ברכת כוהנים

בפרשתנו אנו לומדים על ברכת הכוהנים (מקור 1). ה׳חינוך׳ מסביר את הסיבה שמאחוריה (מקור 2). הרמב״ם מתאר את טקס הברכה בבית המקדש (מקור 3), ואת הטקס כפי שהוא נעשה בבית הכנסת (מקור 4). בימינו נוהגים שהלויים נוטלים את ידי הכוהנים לפני הברכה (מקור 5). 

סיפור – מי יכול להיות כוהן?

ב. כיצד הגיעו לכאן השודדים?

רש”י מפרש שמשמעות המילה ״וישמרך״ היא, שלא יבואו עליך שודדים לקחת את הברכה. (מקור 6). שואל הרבי, מהו הצורך לשלול שודדים בנוגע לברכת ה’? ומסביר, ש”שודדים” הם דוגמה מייצגת לתרחישים בהם הברכות נמנעות מן האדם עקב סיבות צדדיות. 

דוגמא לכך מיעקב אבינו, שהגם שהיתה לו הבטחה מה׳ לשמירה, בכל זאת כשהגיע עשיו להרגו, הוא התפלל שוב ׳הצילני נא׳, משום שחשש שאולי הוא נכשל בחטא מסוים שימנע את הברכה. (מקור 7). 

על זה נאמר “וישמרך”, שהשמירה נמשכת ממקום נעלה ביותר ששום דבר לא יוכל לעצור את הברכה.

ג. מה פתאום שלום?

הברכה מסתיים ב״וישם לך שלום”. ומשמעותה, לוודא שהברכה תבא בצורה שהאדם יוכל לקבל אותה. שהיא לא תהיה יותר מדי טובה…

כפי שקרה אצל חוני המעגל, שכתוצאה מתפילתו ירד כל כך הרבה גשם, שאיים להציף את ירושלים, והוא נאלץ לבקש שהגשם יפסק, משום שהיהודים לא יכולים לקבל ׳רוב טובה׳. (מקור 8). הרבי מדייק מהסיפור, שהגשמים אכן היו טובה, אבל גם טובה – כאשר היא מגיעה בהגזמה, התוצאה יכולה להיות הפוכה. אור השמש, למשל, הוא דוגמה קלאסית לנזק שעודף נתינה יכול לגרום. דוגמה נוספת היא הגילוי האלוקי הנעלה שאירע בעת מתן תורה, שבעקבותיו פרחה נשמתן של בני ישראל. (מקור 9).

סיפור – הזכייה בלוטו שהחריבה את חיי

זוהי המיוחדות של ברכת כהנים, שבסופה נאמר ׳שלום׳, כח מיוחד שיווסת  את השפע בצורה שהאדם יוכל לקבלו בצורה בריאה. 

ד. ברכה לכ-ו-ל-ם

רוב הברכות, באות בתור שכר על קיום מצווה זו או אחרת, אך בברכת כוהנים מגיעה לכל אחד ללא שום תנאים. כמו כן, הברכה מגיעה מה׳ בעצמו, והכהנים הם רק צינור (מקור 10). 

מנהג הספרדים הוא שהכוהנים מברכים בכל יום, ואילו אצל האשכנזים הם מברכים רק בחגים (מקור 11). אך גם אצלם האשכנזים, הברכה שהם מקבלים בחג, חלה עליהם עד החג הבא. בנוסף לכך, ברשותו של כל אדם לקפוץ לבית כנסת ספרדי סמוך, ולזכות בברכה בכל יום.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

עוד דברי תורה לנשא, ספר במדבר

בלק: האתון המדברת

המלאך חוסם את דרכו של בלעם, והאתון נוזפת בו ברבים.
בשביל מה כל המהומה?
שיעור על משמעותו של עונש, ועל החשיבות של כל אדם.

קרא עוד »

חקת: משה הכה את הסלע. אז מה?

המנהיג הגדול שהוציא את עם ישראל ממצרים, נתן להם את עשרת הדיברות והוביל אותם עד לפתח הארץ המובטחת, נענש למות במדבר רק בגלל שהיכה את הסלע. הייתכן?!

קרא עוד »

שלח: הפיתרון לשכחה

ישנה שיטה ישנה שמסייעת לזכור דברים: קשירת קשר. המסורת היהודית מספרת שכך נהגו חכמי המשנה, ולהבדיל – שרי פרעה. גם היום, יהודים קושרים קשרים מדי יום בשביל לזכור. מדוע קשר מונע שכחה? האם הבורא בעצמו גם עשה כך?

קרא עוד »

בהעלותך: שלשלת שנפסקה

משה רבינו ‘סומך’ את יהושע, הוא בתורו סומך את תלמידיו, וכך נסמכים הזקנים שבכל דור – איש מפי איש עד משה רבינו. מדוע נפסקה השלשלת הזו? ומתי?

קרא עוד »

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags