בשלח: ארבע מפלגות על הים

עלה בתאריך: ינואר 26, 2023

כשהמצרים רדפו אחרי בני ישראל, היהודים היו עסוקים בלהתווכח - ׳מה עושים עכשיו?׳ האם התאבדות המונית היתה אחת האפשרויות? ומדוע אלוקים לא צידד בתפילה עמוקה?

א. ארבע כיתות על הים

בני ישראל עומדים אובדי עצות מול הים (מקור 1). ויכוח קשה מתפתח בקרב העם, “מה הדבר הנכון ביותר לעשות?” (מקור 2). כאשר מתבוננים בארבע השיטות (להלן) עולה תמיהה רבתי: לכאורה הסברות ליפול לים ולחזור למצרים אינן מובנות כלל! 

ב. ההיגיון מאחורי כל דעה

ההיגיון שעמד מאחורי כל דעה: א. ניפול לים – חשבו שצריך למסור את הנפש בשביל לא לחזור לגלות. ב. נחזור למצרים – חשבו שכנראה עוד לא קיימו את  “וניצלתם את מצרים” בשלימות, וצריך לחזור להשלים את העבודה. ג. נילחם בתכסיסי מלחמה – כי אין ברירה אחרת. ד. נתפלל בקול גדול, פיתרון מתבקש תמיד במצב קשה. לפתוח ספר תהילים ולהתפלל.

הקב”ה מורה לבני ישראל “ויסעו!”  לפעמים ישנם מצבים בהם האדם צריך לקפל את הטלית והתפילין, לצאת לרחוב ולקרוע את הים! 

מה מסמל הים? כל מה שנמצא ביבשה נמצא בים – רק בהעלם. קריעת הים משמעותה לגלות את ההעלם. זו כוונת ה”ויסעו” – להמשיך להר סיני במטרה לקבל את התורה ולגלות רוחניות בעולם הגשמי. באם בדרך למתן תורה יש ים, אז פשוט צריך ליסוע בתוכו…  ואז הוא כבר יבקע.

ג. כיצד מצליחים? קופצים!

כאשר נמצאים על יבשה – נשארים באזור הנוחות, והולכים על קרקע יציבה – אי אפשר לקרוע את הים ולחבר בין הרוחני והגשמי. צריך לקפוץ לים במסירות נפש, להתנתק מאזור הנוחות, ורק אז מצליחים במטרה. 

אנו רואים נקודה זו בנוגע למצוות התשובה. ישנם מצבים שעליהם כתוב אין מסייעין בידו לעשות תשובה (מקור 3) ומסביר אדמו”ר הזקן שגם במצב כזה, אפשר לדחוק ולהכנס – ולשוב בתשובה (מקור 4).

הרבי ממחיש זאת עם סיפורו של אלישע בן אבויה – ׳אחר׳, שהגם שבת קול יצאה ואמרה – שובו בנים שובבים חוץ מ׳אחר׳, בכל זאת היה מצופה ממנו שידחק ויכנס (מקור 5). 

מהו המקור ההלכתי לכך? מובא בתלמוד, ׳כל מה שאומר לך בעל הבית עשה – חוץ מצא׳. מסביר השל”ה הקדוש, שאדם צריך לעשות כל מה שאומר לו השולחן ערוך – בעל הבית. אך באם השולחן ערוך אומר לו – ׳צא׳, לזה הוא לא צריך לציית, אלא עליו להידחק ולהכנס (מקור 6).

מה הפירוש ׳להדחק׳?  לנהוג במסירות נפש!  אכן, מסירות נפש מותרת רק בג׳ עבירות. אך ישנם מקרים שבהם מצווה למסור את הנפש על כל מצוות התורה. כפי שאומר המדרש – על מה אתה יוצא ליהרג? על שמלתי את בני (מקור 7)

ישנם דברים שבלתי אפשריים להשגה בדרך הרגילה. לשם השגתם יש לקפוץ ולצאת מאזור הנוחות. וזה מה שקרה בים סוף. לאחר שמשה רבינו מסר להם את הציווי – ׳ויסעו׳, השבטים התווכחו, מי הראשון שיכנס לים. לפתע קפץ נחשון אל תוך המים במסירות נפש, ורק אז נבקע הים בשביל כולם (מקור 9).

זוהי הוראה לעם ישראל במשך כל הדורות:

ישנה מטרה אחת כללית ועיקרית, והיא: לגלות את אורו של הקב”ה בעולם. מפעם לפעם ישנם משברים וטלטולים שמבלבלים את עם ישראל, וישנם ויכוחים מהו הדבר הנכון לעשות. יש ללמוד מהוראת הקב”ה למשה רבינו בים סוף – דבר אל בני ישראל ויסעו! צריך להיות ממוקדים במטרה, שהיא לגלות אלוקות בעולם. עלינו להתעלם מרעשי הרקע, ולהמשיך הלאה. אך לעיתים זה מצריך קפיצה לים – יציאה מאזור הנוחות, ומסירות נפש. ואו אז נבקע הים, ומשיגים את המטרה.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

תגיות