ויקהל-פקודי: איך נדע לבחור נכון?

עלה בתאריך: March 4, 2021

לבחור בין טוב לרע זה קל. הדילמה מתעוררת כאשר צריכים לבחור בין טוב לטוב. כיצד נדע איזו מהאפשרויות הטובות היא הטובה באמת?

א. המנהיגים נשארו מאחור

כשהתורה מספרת על ההיענות הגדולה של בני ישראל לקמפיין ההתרמה לבניית המשכן, היא כותבת את תרומת הנשיאים בסוף הרשימה. רש”י מסביר שזה משום שהנשיאים התעכבו בתרומתם (מקור 1).

כשמשה רבינו ירד מהר סיני, מדגישה התורה שהוא מיד פנה לעם לפני שהתפנה לעסקיו האישיים (מקור 2). בלקוטי שיחות הרבי מסביר שהחידוש הוא, שמשה רבינו דחה את הכנתו הרוחנית למתן תורה, וראשית התפנה להדריך את בני ישראל. (מקור 3).

בשיחה, מסביר הרבי שהנשיאים התעכבו עם תרומתם מפני שחשבו שתפקידם העיקרי הוא לעודד את הציבור לתרום, ורק לאחר מכן הם יתפנו לתרום באופן אישי. הם למדו זאת ממשה, שראשית הלך להדריך את עם ישראל, ורק לאחר מכן התפנה לעבודתו הרוחנית האישית.

כשמסע גיוס הכספים הסתיים, נוכחו הנשיאים לדעת שכבר אין צורך בנדבתם. בני ישראל תרמו הכול, כולל סכום כסף שהיה מספיק כדי לקנות את אבני השוהם שלא היו ברשותם. בפועל, תרמו הנשיאים את אבני השוהם, אך זו הייתה נדבה שיכלו להסתדר בלעדיה.

(ענין זה מזכיר את פירוש הרבי מהר”ש לדברי מרדכי לאסתר “רווח והצלחה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו” – הישועה בוודאי תבוא, אלא שאת תאבדי את הזכות להיות חלק ממנה (מקור 4). גם כאן, תרומת הנשיאים לא הייתה מוכרחת, ואת הזכות הזו הם איבדו).

ב. נשף מסכות – מיהו היצר טוב ומיהו היצר הרע?

התוצאה העגומה הביאה אותם למסקנה שהמתנתם עם תרומתם האישית נבעה מעצלות, ולא רק מדאגה לכלל.

הרבי מביא סיפור מרבי נחום מצ’רנוביל שקיבל פעם תרומה. הדחף הראשוני שלו היה לתת את כולה לעני מרוד שפגש רגעים קודם לכן, אך לאחר מכן עלתה לו מחשבה, שאולי עדיף לחלק את הסכום בין שש משפחות עניות (כולל משפחתו שלו). הוא היה צריך להחליט איזו מחשבה נבעה מהיצר טוב ואיזו מהיצר הרע.

מסקנתו הייתה, שאם המחשבה לחלק את הכסף לשש משפחות הייתה מגיעה מהיצר טוב, היא הייתה צריכה לבוא מיד כשקיבל את הכסף. העובדה שהגיעה אחרי הסברה לתת את הכסף לעני אחד, מוכיחה שהיא מהיצר הרע.

גם בפרשתנו, הנשיאים היו צריכים להחליט בין שתי מחשבות – שלכאורה שתיהן טובות – איזו מגיעה מהיצר הטוב. להתעסק תחילה עם הקהילה ורק לאחר מכן עם התרומה האישית, או קודם לתרום אישית ורק לאחר מכן לעורר את הקהילה.

טעותם נבעה מכך שהיה חסר להם “ביטול”. הם חשבו שמכיוון שההיענות היפה של הציבור היא תודות להם, זה נחשב כאילו הם תרמו, ולכן אין כל כך צורך בתרומתם האישית. זה מרומז בכך שעונשם היה שהאות י׳ נחסרה משמם. האות י׳ מסמלת על ביטול.

ג. איך בוחרים נכון?

גם בחיינו מזדמנים מצבים בהם יש לנו שתי אפשרויות שנראות טובות, ואנו צריכים להחליט מהו הדבר הנכון לעשות. הרבי אומר ב”היום יום”, שהיצר הרע מתלבש לפעמים בלבוש של צדיק, ולעיתים, בשביל למנוע מהאדם לעשות מעשה טוב, הוא משכנע אותו לעשות מעשה טוב אחר. (מקור 5)

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags