ויקהל: שדים, צוואות וצדקה

עלה בתאריך: February 16, 2022

האם מפריע לשדים שיהודים נותנים צדקה בלילה? מהי הצוואה המפורסמת ביותר ביהדות? ואיזו מדינה מצטיינת במיוחד בנתינת צדקה?

א. צדקה בלילה?

הרבי נהג לחלק שטרות לצדקה בסיום התוועדות. באחת ההזדמנויות הקשה הרבי: הרי רבי יהודה החסיד כתב שלא לחלק צדקה במוצאי שבת, ובתלמוד ירושלמי כתוב על השפעות השליליות של נתינת צדקה בלילה (מקורות 2-1). אם כן, מדוע נהוג לקבוע מגביות לצדקה במוצאי שבת?

ב. המצווה של דורנו

אדמו”ר הזקן כותב, שבעתים הללו העבודה העיקרית היא מצוות הצדקה, למרות הקביעה במשנה שלימוד תורה כנגד כולן (מקור 3).

כיצד זה אפשרי? מסביר הרבי, שמצוות הצדקה בזמננו היא מצוה שהזמן גרמא – ומצוה שהזמן גרמא – דוחה את לימוד התורה.

על פי זה מסביר הרבי מדוע מגביות באמריקה נערכות לעתים קרובות במוצאי שבת. מדינה שבה הקהילה היהודית מצטיינת כל כך בצדקה היא המקום בו רואים שצדקה היא מצווה שהזמן גרמא – ועל פי התורה מתבטלים כל ההגבלות בנוגע לנתינת צדקה במוצאי שבת ובלילה.

סיפור אישי של הרבי בנוגע לנתינת צדקה בלילה (מקור 4)

ג. צדקה רוחנית

באגרת זו (מקור 5) מסביר הרבי (כפי שעשה בהזדמנויות רבות), שמרכיב חשוב בצדקה הוא “צדקה רוחנית”: לימוד ושיתוף ערכי ומנהגי היהדות עם אחרים.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

עוד דברי תורה לויקהל, ספר שמות

פורים: מרדכי ״היהודי״

שנים עשר שבטים ישנם בעם ישראל, ורק אחד מהם נקרא יהודה. מדוע אם כן, כולנו נקראים יהודים? ומדוע המגילה קוראת למרדכי – ״היהודי״, כשהוא בכלל משבט בנימין?

קרא עוד »

י’ שבט: השביעי

הצהרתו של הרבי על תפקידו היסטורי של דורנו,
ועל הדרכים להגשים אותו.
קטעים מהמאמר הראשון והמכונן של הרבי

קרא עוד »

ויקהל – פקודי: אני יהודי בלב

׳עשיתי מצווה ללא כוונה׳, ׳כפו אותי לעשות מצווה׳ – האם זה נחשב למצווה? ואם עשיתי עבירה ללא כוונה, האם היא נחשבת לחטא?
על ה׳סטנדרט כפול׳ של היהדות בקשר לחשיבותה של הכוונה

קרא עוד »

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags