פקודי: כיצד נבנו הפירמידות?

עלה בתאריך: פברואר 24, 2022

אילון מאסק צייץ שחייזרים בנו את הפירמידות במצרים, המסורת הרווחת היא שהם נבנו על ידי בני ישראל, ואילו חוקרים מצריים טוענים שמי שבנו אותם היו בני האומה המצרית. אך כולם מנסים להבין, כיצד הצליחו להזיז אבנים כה כבדות. ומדוע, אם כן, לא יכלו הלויים להשתמש באותה שיטה עבור הקמת המשכן?

א. מי הקים את המשכן?

בפרשת השבוע נשלמת בניית המשכן (מקור 1). התורה אומרת שמשה עצמו היה זה שהקימו מקור 2). מדוע? מסביר רש”י, מכיוון שלבני ישראל לא היה את הכוח לזקוף את הקורות הכבדות, ציווה הקב”ה על משה לעשות כאילו הוא מקימו, והקב”ה הקימו בפועל (מקור 3)

הרבי מציין שבאירוע זה היו שני מרכיבים: ראשית, הקמתו יכלה להתבצע רק על ידי נס, ושנית, הקב”ה ביקש לגרום לכך להיראות כאילו זה הוקם בידי אדם.

פרט נוסף ראוי לציון: מכיוון שהמשכן היה כה קשה להקמה, הלויים בוודאי חוו נס מיוחד זה בכל תחנה בה פירקו והקימו את המשכן. 

ב. בוני הפירמידות התקשו לבנות את המשכן?

השאלה העיקרית היא, אומר הרבי, מדוע זה היה כל כך קשה? אלה היו פועלים שבנו את הפירמידות במצרים, וסחבו את האבנים הענקיות למקומם. האם באמת היה להם כל כך קשה להקים את קורות המשכן?

התשובה: אכן, נשיאת אבנים ענקיות היא אפשרית, אך  רק בתנאי עבדות – עבודת פרך, והקב”ה לא ציפה מהיהודים לעבוד עבודת פרך בשביל לבנות המשכן. מצד שני, הוא גם אינו חפץ להעניק לנו כוחות על-אנושיים; ולכן התרחש הנס המיוחד הזה. בני ישראל עשו את חלקם, עשו בידיהם כאילו הם מקימים – בכוחות רגילים, ואז המשכן קם מאליו על ידי הקב״ה.

ג. עשה כפי יכלתך

 עיקרון זה נכון בחיי כל אחד: הקב”ה אינו רוצה בעבודת הפרך שלנו; הוא רוצה שנעבוד ככל יכולתנו, וכאשר נעשה את שלנו, הקב”ה יעשה את השאר (מקורות 4-5) 

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

תגיות