כי תשא: שבירת הלוחות – הישג?

עלה בתאריך: February 23, 2021

כשהתורה מספידה את משה רבינו, היא מזכירה את שבירת לוחות הברית בתור השבח הגדול ביותר שלו. היתכן?

השיעור לפרשת כי תשא נתרם
לע”נ הרה”ח הרה”ת ר’ גרשון מענדל בן ר’ חיים מאיר ע”ה, ולזכות זוגתו תבלחט”א מרת בתי’ תחי’ גרליק, שלוחי כ”ק אדמו”ר למדינת אטלי’.

על ידי נכדיהם הרב שמואל וחי’ מושקא גרינברג ומשפחתם שי’ וויציטה, קנזס

א. שבירת הלוחות היא המעלה הגדולה ביותר של משה רבינו?

בפרשתנו אנו קוראים על משה רבינו ששבר את הלוחות, כשראה את הריקודים של בני ישראל סביב העגל (מקור 1). אנו מוצאים התייחסות מפתיעה לאירוע זה ממש בסיום התורה, שם כתוב מעין “הספד” על משה, שמסתיים במילים ״לעיני כל ישראל״. רש״י מסביר, שמלים אלו מרמזות על שבירת הלוחות (מקור 2).

הרבי שואל: מהי המעלה הגדולה בשבירת הלוחות? עד כדי כך, שבזה אנו מסיימים את ההספד על משה, ואת התורה כולה!

ב. הלוחות נשברו למען הצלת עם ישראל

לאחר שהקב״ה מחל לישראל על עוון חטא העגל, הוא הורה למשה רבינו לפסול לוחות חדשים, שעליהם יכתוב הקב״ה את הדברות מחדש. רש״י מביא מדרש מעניין שמסביר שמשה שבר את הלוחות כדי להציל את בני ישראל, כאותו שושבין שקורע את הכתובה בשביל להציל את הכלה, ולכן הוא היה זה שצריך לפסול את הלוחות החדשים במקומם. (מקור 3)

הרבי שואל: לוחות הברית הראשונים הרי היו יצירתו של הקב”ה בעצמו, ומשה – שהתורה הייתה תמצית חייו – הבין והרגיש יותר מכולם את העוצמה והקדושה שבהם. איך למרות הכל, הוא ויתר על הדבר החשוב ביותר בחייו, ושבר את הלוחות כדי להגן על בני ישראל החוטאים? ועונה: משה רבינו הרגיש, שכל מעלת התורה היא עבור ישראל. ולכן, כשיש צורך להגן על עם ישראל, הוא לא היסס ושבר את הלוחות.

הוא הבין, שבסופו של דבר, הדבר הנעלה ביותר הוא בני ישראל עצמם. (מקור 4)

ג. משה רבינו ׳אוהב ישראל היה׳

זה מסביר, אומר הרבי, מדוע התורה מסיימת את ההספד על משה במלים אלו. משום שהמעלה הגדולה ביותר שאפשר לומר על משה היא, שהוא אהב כל כך את עמו, ולכן היה מוכן לוותר על עצמו ועל כל מה שייקר לו, בשביל להגן עליהם ולהצילם.

כל שאר מעלותיו של משה – הדיבור הישיר עם הקב״ה, האותות והמופתים וכו׳ – ניתנו למשה מלמעלה (מקור 5). אך האהבת ישראל שיקדה בו, שגרמה לו להבין שישראל חשובים יותר מכל, הייתה מעלה שלו עצמו.

משה עשה זאת מול כל עם ישראל, כדי להעביר לכולם את המסר: אהבת ישראל היא הדבר החשוב ביותר.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

עוד דברי תורה לכי תשא, ספר שמות, שמחת תורה

פורים: מרדכי ״היהודי״

שנים עשר שבטים ישנם בעם ישראל, ורק אחד מהם נקרא יהודה. מדוע אם כן, כולנו נקראים יהודים? ומדוע המגילה קוראת למרדכי – ״היהודי״, כשהוא בכלל משבט בנימין?

קרא עוד »

י’ שבט: השביעי

הצהרתו של הרבי על תפקידו היסטורי של דורנו,
ועל הדרכים להגשים אותו.
קטעים מהמאמר הראשון והמכונן של הרבי

קרא עוד »

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags