כי תשא: כישוף: אחיזת עיניים או כוח אמיתי?

עלה בתאריך: מרץ 1, 2023

האם כוחות האופל יכולים לברוא משהו בעולם? האם כשפים בימינו זו תופעה אמיתית?

א. היסטוריה של כשפים
אהרן לקח את הזהב שבני ישראל אספו וזרק אותו לאש, ולפתע יצא עגל. מסביר רש”י שהמכשפים ממצרים עשו זאת בכישופיהם. (מקור 1). התמודדות עם כישוף מלווה את בני ישראל מראשית ההיסטוריה.

ב. האם כוחות האופל יכולים לברא משהו?
חוגים קיצוניים מסוימים תקפו את העובדה שחב”ד משתמשת ברדיו ה”טמא” שמקורו ב״סטרא אחרא״ בשביל לשדר שיעורים בתניא.

בהתוועדות הרבי הסביר שלכוחות הסטרא אחרא אין כוח לברוא אפילו את הדבר הקטן ביותר, כל שכן את הרדיו שטומן בחובו כוח אדיר. כפי שאנו רואים בשני התלמודים שמדברים על יכולותיהם של מכשפים (מקורות 2 ו-3).

כל דבר שה׳ בורא הוא למטרה טובה, אלא שזוהי בחירתו של האדם כיצד להשתמש בו. למשל: חמור נוצר למטרה טובה. אברהם ומשה השתמשו בו למצווה ואילו בלעם השתמש בו למטרה רעה.

כך זה גם בקשר לרדיו. ברור שהוא נברא על ידי הקב”ה לשם מטרה טובה. העובדה שאחרים משתמשים בו בשביל דברים לא טובים – איננה סותרת לעובדה שעלינו לנצלו לדברים טובים.

ג. האם ישנם מכשפים בימינו?
ישנה מחלוקת בקשר לכוחו של הכישוף. הרמב”ם סבר, שקסמים וכישוף הם “תוהו והבל” (מקור 4), ואילו הרמב”ן סבר, שיש לכישוף כוח אמיתי. (מקור 5).

ישנו כלל בדרכי הלימוד, שלא מרבים במחלוקת. זאת אומרת, שעדיף לפרש את הדעות השונות, בצורה שהקצוות לא יהיו כה מנוגדים אחד לשני. ולכן, מכיון שהרמב”ם והרמב”ן חיו באותה תקופה, קשה להניח שהם חלקו על משהו שהתרחש בימיהם בצורה כה קוטבית. מסתבר לומר ששניהם סברו שבימיהם לא היה קיים כישוף אמיתי, אלא שהם חלקו האם בזמן התנ״ך לכישוף היה כח אמיתי או לא.

במענה לשאלות בנושא זה, הרבי ענה בצורה נחרצת, שבימינו אין כישוף, וזה הכל דמיונות.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

תגיות