משפטים: גלגול נשמות יכול להגדיר את משימת חייך

עלה בתאריך: פברואר 5, 2021

לעתים קרובות אנשים נחפזים להתנער מאחריות קהילתית. אפילו משה רבינו, כשהבורא הורה לו לגאול את עם ישראל, ניסה להיחלץ מהמשימה. מה אומרת המסורת היהודית על גישה זו? האם התנדבות קהילתית נדרשת מכולם? ואיך גלגול נשמות קשור לזה?​

א. התעסקות בצרכי הציבור

ישנו מדרש מרתק על הפסוק הראשון בפרשתנו. חכמינו מלמדים שלאדם אסור להיבדל מהציבור. עבודה קהילתית היא חובה לכל אדם. אדמו”רי חב”ד אימצו מושג זה ודרשו מחסידיהם ליטול אחריות קהילתית.

המדרש מביא סיפור על רבי אסי – איש קדוש שלמד תורה כל חייו – שבכה לפני מותו. הוא הסביר שהוא ירא שמא לא התמסר מספיק לצרכי הציבור.

ב. ״זה לא בשבילי״

לפעמים אדם משכנע את עצמו שאין לו את הכישרונות לעסקנות ציבורית והשפעה על הזולת. זוהי כנראה עצת היצר. באם תנסה, תיווכח שאתה יכול.

סיפור: בחור צעיר ברוסיה הצארית רצה בכל מאודו ללמד את האנשים הפשוטים בעירו קרוא וכתוב ולספר להם את סיפורי התורה. אך הייתה לו בעיה קשה. הוא גמגם. חרף הקשיים, המשיך לנסות ככל יכולתו, ולאחר ברכה שקיבל מהרבי הצמח צדק, הפך לנואם בחסד עליון.

ג. שליחות מגלגול קודם

הזוהר בפרשתנו מדבר על המושג של “גלגול נשמות”. גם אם האדם צודק שאין לו כישרונות מיוחדים ומשיכה לעסקנות ציבורית, לעיתים, עקב מעשיו בגלגול הקודם, ההתעסקות בצרכי הציבור הינה תכלית ירידת נשמתו לעולם.

הרבי מביא סיפור על פסק-דין שתאם לחוקי התורה, אך לאנשי הקהילה היה נראה שהוא לא תואם עם המציאות. הבעש”ט הסביר להם, שפסק הדין אכן לא תואם את המציאות העכשוית, אך עשה צדק עם גלגולם הקודם של בעלי הדין. גם בעניינינו, גם אם בגלגול זה נראה לך שזה לא בשבילך, אולי עקב מעשים בגלגול קודם, נשלחת לעולם במיוחד בשביל זה.

ד. סיום

סיפור על הגאון רבי יוסף מבישנקוביץ שאדמו״ר הזקן הורה לו להפוך לעגלון. תהליך זה הוביל אותו להחזיר יהודי בתשובה. הרבי למד מכך, שיתכן מאד שמטרת ירידת הנשמה לעולם, היא במיוחד בשביל עזרה והשפעה על הזולת. לכן, לטובת נשמתך, כדאי לך לעשות זאת.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

תגיות