משפטים: מערכת משפט אלטרנטיבית

עלה בתאריך: פברואר 10, 2023

היתכן ש׳מן׳ שירד השמים שימש בתור ראיה פורנזית בבית דינו של משה רבינו, ואריות ודובים לקחו חלק בדיונים משפטיים אצל שלמה המלך? הרי 'תורה לא בשמים היא!'

א. דיינים וסנהדרין
הפסוק הראשון בפרשה מלמד אותנו כמה הלכות חשובות על דיינים בישראל (מקור 1).

ב. משפט ללא עדים?
המדרש מספר שה׳ נתן מתנה לשלמה המלך שיוכל לשפוט בצדק גם ללא עדים והתראה. כפי שרואים בסיפור המפורסם של שתי הנשים והתינוק המת (מקור 2).
שאלה: בתלמוד מופיע להיפך, ש’בת קול’ אמרה לשלמה שזה בלתי אפשרי – משום שיש לדון דווקא על פי עדים (מקור 3).
שאלה שנייה: הרי ההלכה דורשת לשפוט אדם רק על פי עדים. ו׳תורה לא בשמים היא׳!

ג. ראי׳ה מן השמים
התלמוד מספר שה׳מן׳ שקיבלו בני ישראל במדבר, עזר למשה רבינו לפסוק בויכוחים למי שייך עבד מסוים. משום שכל בית בישראל קיבל ׳מן׳ לפי מספר בני הבית. (מקור 4).
נשאלת השאלה, איך אפשר להוציא עבד מרשותו של אדם על סמך דבר שמימי!

ד. אריות ודובים בדיונים משפטיים
כסאו של שלמה המלך נבנה בחכמה ובתבונה נפלאה. הוא היה עשוי מזהב ויהלומים, ועל מדרגותיו עמדו אריות, נשרים, שוורים, זאבים ודובים מזהב. בספרים מובא, שכאשר עדים הופיעו בפני המלך שלמה, השוורים געו, האריות שאגו הדובים נהמו, מה שהביא את העדים ובעלי הדין לומר רק את האמת (מקור 5).
על פי זה מובן, שאולי בדיונים אצל שלמה לא היו עדים אך היתה הודאת בעל דין. הם נחרדו מהמחזה המופלא והודו על האמת, ועל סמך זה שלמה פסק. הרבי מביא דוגמה לכך מהסיפור הידוע של כד הדבש והזהובים (מקור 6).
כך זה היה גם ב’מן’. ירידת ה׳מן׳ אצל ראובן לא הייתה ראיה קבילה בבית דין. אך מציאות זו שמדי יום יורד ׳מן׳ בשביל אותו עבד אצל הבעלים האמיתי, הביא את השני להודות על האמת.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

תגיות