לך-לך: מדוע החיים היהודיים כל כך יקרים?

עלה בתאריך: October 8, 2021

רק עכשיו קנינו לולב ואתרוג לחג הסוכות בסכום נאה, זוג תפילין יקרים עוד יותר, בשביל לשלוח ילד לבית ספר יהודי צריך לפתוח חסכונות, ואפילו בשביל לאכול במסעדה כשרה צריך לשלם יותר. למה זה חייב להיות כך?

א. לחבר את האור האלוקי עם העולם הגשמי

בסיום פרשתנו אנו קוראים כיצד הבורא ציווה על אברהם למול את עצמו בגיל תשעים ותשע (מקור 1). התלמוד מספר שאברהם קיים את כל מצוות התורה עוד לפני שנתנו (מקור 2), מה מייחד אם כן את מצוות המילה?
הרבי מסביר, שהמצוות שקיימו האבות לא חדרו בעולם הגשמי. בשונה מהמצוות שאנו מקיימים לאחר מתן תורה שחודרות ומשפיעות על גשמיות העולם. מכיון שכל דבר שאנו עושים הוא בכוח האבות, נתן הקב”ה לאברהם מצווה אחת – מצוות המילה – שתחדור ותשפיע על הגשמיות, ותהווה נתינת כוח לבני ישראל לפעול זאת בכל המצוות שלאחר מתן תורה.

ב. על איכות משלמים

המצוות שאנו מקיימים, ואף ההכנה אליהן, צריכות להיות בדרך הטבע, משום שהן אמורות להשפיע על הטבע. מסיבה זו, כשאדמו”ר הזקן ביקש לקדש את הלבנה, רצה שהספינה תעצור בצורה טבעית ולא ניסית.
בדומה לכך, עלינו לשלם כסף מלא עבור תשמישי קדושה ולא להתמקח. הזוהר אומר שרוח הקדושה נדבקת דווקא בדברים שעבדנו ושילמנו בעבורם (מקור 3). רבי חיים ויטאל סיפר שהאריז”ל לא התמקח על מחיר הלולב והאתרוג (מקור 4), והתלמוד מספר שרבן גמליאל שילם אלף זוז עבור לולב (מקור 5). איננו אמורים לחפש קשיים ומחיר יקר, אך גם לא להתחמק מהקשיים ויוקר המצוות.
מסיבה זו, לא ריפא הקב”ה את אברהם בצורה ניסית לאחר ברית המילה, אלא שלח לו את הרפואה ביום השלישי (מקור 6), כדי שגם הקושי שבא כתוצאה מהמצווה יהיה בדרך הטבע.

ג. הטבע הוא המלאך (קטע אופציונלי)

אם רפואתו של אברהם הייתה טבעית, מדוע הגיע המלאך רפאל? מסביר הרבי שהרפואה הטבעית מקורה בכוח המלאכים. אדם רגיל רואה רק את הלבוש הטבעי, ואילו אברהם אבינו זכה לראות את שורש הרפואה – את המלאך רפאל.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

Tags