לך-לך: חדש, שמח, ומתקדם

עלה בתאריך: October 27, 2022

שלשת העקרונות לחיים נכונים, שמלמדים אותנו שלשת הפרשיות הראשונות בתורה. לא להתקע בהתחשבנות עם העבר, לא להכנע לדכדוך, ולא לשקוד על השמרים.

א. שם הפרשה מבטא את תוכנה

שם הפרשה אינו מקרי, אלא מבטא את תוכן הפרשה כולה. 

ב. בראשית – לא להיתקע בעבר

היצר הרע מנסה לשכנע את היהודי שלא לעשות מעשים טובים, בתירוץ שראשית כול עליו לחזור בתשובה, כפי שכתוב בתניא שאי אפשר לעבוד את ה׳ בלי לעשות קודם תשובה (מקור 1). 

ההוראה מפרשת בראשית: העולם נברא יש מאין, וכפי שחידש הבעל שם טוב הוא מתחדש בכל רגע ורגע(מקור 2), ובמילא גם האדם מתחדש בכל רגע, ולכן הוא לא מוגבל למעמדו ומצבו כפי שהיה ברגע שלפני כן. אמנם על האדם לזכור את העבר כדי לתקנו, אך את זה עליו אמור לעשות בזמנים ספציפיים, ובשאר הזמן עליו לעבוד את ה’. 

ג. נח – תמיד בשמחה

השם ׳נח׳ מסמל נחת רוח ושמחה. פרשת נח מלמדת את היהודי שעליו לעשות את עבודתו מתוך שמחה דווקא. כפי שזה מודגש בפירוש הידוע של האריז״ל על הפסוק ״תחת אשר לא עבדת את אלקיך בשמחה ..״ שהעונש הוא על כך שעבדת את ה׳ שלא מתוך שמחה.. (מקורות 3 ו-4).

ד. לך-לך – תמיד להתקדם

פרשת לך-לך מלמדת שאל לאדם לשקוט על שמריו. תמיד עליו להתקדם, ללכת, ולשאוף להתעלות עוד יותר.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

Tags