שלח: הסטטיסטיקה ופרדוקס האמונה והבחירה החופשית

עלה בתאריך: May 27, 2021

הסטטיסטיקה נותנת לנו אפשרות לחיזוי התנהגות של ציבור בעתיד. האם זה סותר את עקרון הבחירה החופשית שיש לאדם בכל רגע נתון? מסתבר שהרמב״ם והראב״ד התווכחו ממש על זה כבר לפני שמונה מאות שנה.

א. החטא וההבטחה

משה שלח שנים-עשר מרגלים לרגל את ארץ כנען והתוצאות היו קטסטרופליות (מקור 1). הקב״ה גזר שבני הדור הנוכחי ימותו במדבר, ורק בני הדור הבא ייכנסו לארץ. (מקור 2).

הרבי שואל: כיצד יכל הקב״ה להבטיח שהדור הבא ייכנס לארץ? הרי זה יש להם בחירה חופשית לחטוא?

ב. סטטיסטיקה בשירות היהדות

התשובה, מסביר הרבי, יכולה לבוא מתחום הסטטיסטיקה. אפשר לחזות ולנבא התנהגות של ציבור, אך אין לזה השפעה על הבחירה החופשית של היחיד.

נקודה זו אנו לומדים בתורה בברית בין הבתרים (מקור 3) שבה הקב״ה אומר שהמצרים ישעבדו את בני ישראל, אך הם יענשו על כך. נשאלת השאלה, איך אפשר להעניש את המצרים? הרי השעבוד נקבע מראש בידי הקב״ה! ואם כן זה לא היה בבחירתם החופשית!

הרמב”ם מסביר (מקור 4) שהקב״ה קבע שהעם המצרי בכללותו ישעבד את בני ישראל, אך לאינדיבידואל המצרי היתה בחירה חופשית, באם להשתתף בשעבוד או לא.

על פי הדוגמה שהבאנו מתורת הסטטיסקה מתורצת קושית הראב”ד על הרמב״ם (מקור 5).

הרבי מחיל את המושג על פרשתנו. הקב״ה הבטיח שהדור השני בכללותו יכנס לארץ, אך לכל יחיד בפני עצמו יש את בחירתו החופשית.

ג. השקעה בטוחה 

הרבי לומד מכך הוראה: חייבים להשקיע בהשפעה על הזולת. עם ישראל יתקדם בכיוון הנכון; אין להתייאש בגלל התנהגות של פרט.

ד. סיפור

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags