קטגוריהפורים

פורים: טיעון מנצח

פ

מדוע אסתר חששה לפנות לאחשוורוש בשביל להציל את היהודים, ואיך מרדכי לבסוף שכנע אותה?
ויכוח שמסריו מהדהדים עד היום.

זכור: מה אנו רוצים מעמלק?

ז

הכוכב השלילי של פורים הוא המן, אך הוא בעצם מייצג את סבו עמלק. בשבת לפני פורים, ובחג הפורים עצמו, אנו קוראים בתורה ״זכור את אשר עשה לך עמלק״. מהו האתגר הרוחני שמציג בפנינו עמלק, ואיך אנו מתגברים עליו?

פורים: פורים על-פי הקבלה

פ

כיצד שכנע המן הרשע את המלך אחשוורוש להשמיד את כל היהודים, מדוע הסכים לכך גם הבורא בעצמו, ומה הייתה נקודת המפנה שחוללה את המהפך?
הרובד הקבלי של סיפור המגילה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags