Categoryבלק

בלק: האתון המדברת

ב

המלאך חוסם את דרכו של בלעם, והאתון נוזפת בו ברבים.
בשביל מה כל המהומה?
שיעור על משמעותו של עונש, ועל החשיבות של כל אדם.

בלק: י״ז בתמוז – פריצת החומה היא תחילת החורבן או סיכוי לניצחון?

ב

מתי הבקיעו חיילי בבל את חומת ירושלים, בי״ז או בט׳ בתמוז? מחלוקת בין התלמוד הבבלי והירושלמי שבאה על פתרונה באמצעות ניתוח אסטרטגיה מלחמתית תנ״כית, והכרה שהבורא תמיד נותן הזדמנות להפוך את המציאות העגומה לטוב.

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

Tags