נוח: מדוע לא התפלל נוח עבור אנשי דורו?

עלה בתאריך: October 1, 2021

כשהבורא סיפר לנח שהוא מתכנן להשמיד את האנושות, ולהשאיר רק את נח ומשפחתו בחיים, נח לא התפלל להצלת האנושות ולא התחנן על חיי שכניו ומכריו, אלא קיבל את הדין בהשלמה. מדוע הוא לא נהג כמשה רבינו, שדפק על השולחן ומנע את הענשת בני ישראל? קריאה נכונה של המציאות, והבנה מעמיקה כיצד ראוי לשפוט אנשים אחרים, תשפוך אור על נימוקיו של נח, וּתְלַמֵּד אותנו כיצד לשפוט אחרים.

א. כיצד אמור הצדיק להגיב כשהבורא מעניש את החוטאים

התורה התורה מספרת על שלשה דורות בהם רצה הקב״ה להשמיד את החוטאים, וסיפר על כך לצדיקים שחיו באותו דור. כל אחד מהצדיקים הגיב בדרך שונה:  נח קיבל את זה כעובדה מוגמרת ולא אמר מילה, אברהם ניסה לטעון שאולי יש שם כמה צדיקים שבזכותם אפשר להציל את כל העיר, אך כשנוכח שאין צדיקים הוא ויתר, ואילו משה התפלל עבור החוטאים ואף מסר את נפשו בשבילם. (מקורות 1 2 ו3.) 

הזוהר אומר, שעקב התנהגות זו של נוח, קוראים למבול על שמו – מי נח, כי אנו רואים בכך אשמתו, משום שלא התפלל עליהם.  (מקור 4).  הזוהר מדגיש גם שההתנהגות המושלמת היתה של משה רבינו, שביקש רחמים בשביל החוטאים ומסר נפשו עליהם. (מקור 5).

בשיחה, הרבי מצטט את המקורות הנ״ל, מדגיש את מעלתו של משה רבינו, ומסיים שמאז מתן תורה, הדרך של משה רבינו היא נחלת הכלל, וכך צריך לנהוג כל אחד מאיתנו. לא להנעל בתיבה ולדאוג לעצמו ולמשפחתו, אלא לדאוג לכלל הציבור.

ב. מדוע נוח לא יכל להתפלל עבור החוטאים

הרבי מסביר, שמטרת המבול במשך ארבעים יום היתה לטהר את הארץ, בדוגמת ארבעים סאה של מי מקווה. והוא אכן פעל זיכוך בעולם. 

כפי שאדמו״ר הזקן מסביר בתורה אור, שבאם מטרת המבול היתה רק לשחת את הארץ, הקב״ה יכל לעשות זאת ברגע אחד?  מדוע היה צריך את כל הרעש?  ההסבר הוא שמכיון שהארץ נטמאה מאד, המבול הגיע בשביל לטהר את הארץ.  (מקור 6).

במה התבטא הטיהור והזיכוך?  באפשרות של אנשים לחזור תשובה.

עד המבול היו רק שתי אפשרויות: צדיקים שלמדו תורה וקיימו מצוות, או רשעים.  אך לא היתה מציאות של חוטא שחזר בתשובה.  ודבר זה התאפשר על ידי הזיכוך של המבול.

עובדה זאת מסבירה מדוע נוח לא יכל ללמד זכות על אנשי דורו.  לימוד זכות מגיע מכך שמבינים את הנסיבות של האדם, ואת הקשיים שלו. (כפי שאפשר לראות בסיפור הבעל שם טוב ותלמידו).  נוח, שלא חווה מעולם קשיים וניסיונות כאלו, ולא הכיר את המציאות של בעלי תשובה, לא יכל להבין את מה שהם עוברים, ואיך אפשרי בכלל לא לציית לציווי השם. הוא רק ידע שהם חוטאים נגד הקב״ה, ולכן לא יכל לעורר עליהם רחמים.

רק לאחר המבול, כשהעולם הזדכך ואנשים יכלו לחזור בתשובה, (ובפרט לאחר מתן תורה), הצדיק יכל להכיר את נסיבות החיים של החוטאים, להאמין בכך שהם יכולים לחזור בתשובה וללמד עליהם רחמים.

גם המשיח, עליו נאמר ״והריחו ביראת ה׳ ולא למראה עיניו ישפוט״, ישפוט בצורה זו את בני ישראל. הוא יבין את הנסיבות וימצא לימוד זכות גם עבור החוטאים. (מקור 7).

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags