אחרי – קדושים: מדוע הם בכו?

עלה בתאריך: April 14, 2021

בתקופת בית המקדש השני רבו ה"צדוקים" בישראל, והיה חשש שאפילו הכהן הגדול הינו צדוקי. מסיבה זו, לפני התקדש יום הכיפורים, השביעו בין הדין את הכהן הגדול שיעשה את עבודתו על פי המסורת היהודית האותנטית. לאחר מכן, היו זקני בית הדין והכהן הגדול פורשים ובוכים. מה היה כל כך טראומטי בזה שגרם להם לפרוץ בבכי?

השיעור לפ’ אחרי-קדושים

לזכות הרה”ת הרב שלום דוב בער וזוגתו מרת חיה מושקא, ובנותיהם, ברכה ליפשא, עליזה, ושיינדל שיחיו שוחאט

א. מדוע הם בכו?

כפי שאנו קוראים בפרשת השבוע, הקטרת הקטורת ביום כיפור בקודש הקודשים נעשתה על ידי הכהן הגדול (מקור 1). הרמב”ם מסביר, שהצדוקים – שדחו את המסורת שבעל פה, חלקו על הדרך הנכונה להקטרת הקטורת, ולכן החכמים נאלצו להשביע את הכהן הגדול שיבצע את העבודה בדיוק על פי המסורת (מקור 2).

הרבי מצטט את הרמב”ם ומפנה את תשומת ליבנו לסיום ההלכה, בה הוא כותב שכל הצדדים פרשו ובכו. מדוע הם התרגשו כל כך?

ב. שלא נחשוד ולא נחשד

הגמרא אומרת שאדם לא נחשד במשהו שאין לו קשר אליו (מקור 3). בנוסף, למדים מהמדרש, שהקטורת הייתה עבודה חשובה וקריטית מאוד (מקור 4). במקור 5, לאחר השיחה, אנו קוראים סיפור על מקרה בו כהן גדול צדוקי שינה והקטיר את הקטורת כדעת הצדוקים.

מסביר הרבי, שהכהן הגדול בכה, משום שכאב על כך שהוא “נחשד” בשינוי עבודת הקודש. ואילו הזקנים – שעל פי ציווי התורה השביעו את הכהן הגדול שלא ישנה מהמסורת – לא איבדו את הסנסיטיוויות שלהם, והצטערו על כך עד שהיו צריכים לחשוד ביהודי עד כדי דמעות.

ג. להיזהר בכבוד הזולת

הרבי לומד מזה שיעור באהבת ישראל: לפעמים אתה נמצא במצב שמישהו אחר עלול להיפגע, גם אם בלי משים. אל תתעלם מכך; מצוות אהבת ישראל מְצַוָּה עלינו להיזהר בכבודו של כל אדם.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

עוד דברי תורה לאחרי מות, ספר ויקרא, קדושים

צו: נאצה או זעקה?

נערה יהודייה נישאת לקצין יווני, מלווה אותו בהסתערות על בית המקדש, מכה על המזבח בסנדלה, ומתריסה: “זאב, זאב!…״
מישהו יכול למצא נקודת זכות בסיפור הזה?

קרא עוד »

י”א ניסן: לבחור נכון

עבודת אלילים נראית לנו פולחן פרימיטיבי ומגוחך. מדוע עם ישראל נקרא “פיקח” על בחירתו באלוקים אחד?
שיחה מרתקת על המורכבות של החיים, ועל האומץ הנדרש לבחור נכון

קרא עוד »

שבועות (בחוקותי): שקר החן והבל היופי… האומנם?

בכל יום שישי, לפני הקידוש של ליל השבת, מתאספים כל בני המשפחה מסביב לשולחן ושרים את מזמור ׳אשת חיל׳ לכבוד אֵם הבית. בסופו אומרים: “שקר החן והבל היופי”. לְמה אנו בדיוק מתכוונים?!
שיחה על משמעותו הפנימית של הפסוק, כהכנה לחג מתן תורה.

קרא עוד »

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags