י”ט כסלו: אבחון עצמי

עלה בתאריך: November 24, 2023

טענותיו של השונא מלמדות אותנו מה חשוב, מה אמת, ובמה צריך להשתפר.

(משיחת י”ט כסלו, ה’תשל”ב) 

א. חג הגאולה – י”ט כסלו

כותב האדמו״ר הזקן: ״וכשקריתי בספר תהלים בפסוק “פדה בשלום נפשי”, יצאתי בשלום מהשם שלום״. (מקור 1). התלמוד מפרש שפסוק זה קשור למצוות – העוסק בתורה, בגמילות חסדים ובתפילה בציבור (מקור 2). הרבי מעיר, שהמלשינות נגד רבינו הזקן התמקדה בשלושת ענינים אלו.

הטענות היו שדרך החסידות תביא לזלזול בתורה, שהכסף שנשלח לצדקה ליהודי ארץ ישראל הוא בעצם לתמיכה בסולטן התורכי, ושנוסח התפילה החדש מסמן שזו כת חדשה.

מסביר הרבי, שישנו כלל שאם תבקש עצה משונא, הוא ייתן לך עצה הפוכה ממה שטוב לך, ולכן עליך להתנהג בדיוק להיפך, גם כאן, העובדה שהוצג כזה כתב אשמה בבית משפט של הצאר, זו ראיה שהמציאות הפוכה לגמרי. 

ב. לימוד התורה

חסידות חב”ד מדגישה את חשיבות הביטול אצל תלמידי חכמים מפאת גדלות התורה. כמו כן האדמו״ר הזקן פעל רבות בתורה באופן של דבר ה׳ זו הלכה, שזוהי המעלה הגדולה ביותר. כפי שרואים אנו ששאול מתקנא בדוד רק משום ש׳הלכה כמותו׳ (מקורות 3-4), ובבית הלל שזכו להלכה כמותם. 

המגיד ממעזריטש הטיל על האדמו״ר הזקן את המלאכה הגדולה של כתיבת השולחן-ערוך (מקור 5), שהייחודיות שלו היא, הבאת ההלכות בקיצור יחד עם טעמי ההלכות. 

ובכן: בכתב ההלשנה נכתב ששיטת רבינו הזקן תגרום לזלזול בתורה, כאשר המציאות היתה בדיוק להיפך.

ג. גמילות חסדים ותפילה

צדקה:  לימוד התורה וקיום המצוות שמתאפשרת על ידי הצדקה לארץ ישראל תתקרב ביאת המשיח, שאז תשתחרר ארץ ישראל ממלכת הסולטן התורכי, במילים אחרות – זה נגד הסולטן. ואילו בכתב ההלשנה כתוב בדיוק הפוך מהמציאות, שהכסף יועד לעזור לסולטן.

תפילה: עד ימינו אלה, דבר ברור וידוע הוא, שתפילה באריכות ובכוונה קיימת ביותר אצל לומדי החסידות והמושפעים מדרכי החסידים. וגם בזה שיקר כתב ההלשנה.

ד. כתישת הזית מוציאה את שמנו

מכיון ששקר אין לו רגלים, וכרח להיות קצת אמת בכתב ההלשנה. הכיצד? משום שלאחר השחרור, ההתעסקות של אדמו”ר הזקן בתורה, עבודה וגמילות חסדים הייתה הרבה יותר רחבה. אז כתב ההלשנה בעצם בא לכתוש את הזית, כדי שיוציא יותר שמן. 

ההוראה: צריך להוסיף עוד יותר בתורה תפילה וגמילות חסדים.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

עוד דברי תורה לבראשית, וישלח

וישלח: כאשר ההצלחה מולידה ענווה

מה גורם לאנשים להיות ענווים? מהי הדרך הנכונה להתמודד עם הצלחה? כאשר האדמו”ר הראשון של חב״ד, ניצח את מתנגדיו והשיג לגיטימציה לתנועה החסידית החדשה, הוא כתב מכתב לחסידיו בו הוא כיוון את סדר העדיפויות שלהם.

קרא עוד »

בראשית: הכוח הנשי – דיבור ישיר של הבורא עם האישה היה משנה את העולם

חטא עץ הדעת, המקור לכל החטאים בהיסטוריה, היה יכול להימנע אם הבורא היה מדבר ישירות עם האישה ולא דרך בעלה. כשהקדוש-ברוך-הוא נתן את התורה לעם ישראל הוא שינה איסטרטגיה, ושלח את משה רבינו לדבר עם הנשים ורק לאחר מכן עם הגברים. מה יכול ללמוד כל גבר יהודי מהסיפור הזה, בהתנהלות המשפחתית שלו?

קרא עוד »

ז׳ חשון: הדאגה שיהודי לא יירטב בגשם, חשובה יותר מהגשם עצמו

לאחר חגי תשרי מתחיל הסתיו, וכולם צריכים גשמים בשביל היבול בשדות. אך חכמינו החליטו לדחות את התפילה לגשמים בשבועיים, כדי לאפשר לאחרון העולים לרגל לחזור הביתה בלי להירטב. לכאורה, גשמים הם משאב חיוני ביותר, ואיך דוחים מצוות עשה של ״בקשת צרכיו״ בגלל הדאגה ליהודי שני?
דיון מאלף שמגדיר איך אהבת ישראל משפיעה על האדם ומשנה את סולם העדיפות של צרכיו הבסיסיים ביותר.

קרא עוד »

וישלח: מסירות של אמא

יעקב אבינו קורא לבנו יוסף, ומבקש ממנו לקבור אותו במערת המכפלה. בהזדמנות זו הוא מסביר לו מדוע קבר את אימו רחל על אם הדרך, ולא הביא אותה למערת הקבורה המשפחתית: משום שכשיובלו לגלות בעתיד, הם יתפללו בדרך על קברה, והיא תעתיר בעדם.
וככלות הכול, איך יכול היה יעקב להקריב אותה עבור בני ישראל כאלף שנים מאוחר יותר?

קרא עוד »

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags