חיי שרה: חשוב לדעת מה חשוב לך

עלה בתאריך: November 3, 2023

האם אתה יודע מהי מטרתך בחיים, והאם זה מתבטא בסדר העדיפויות שלך? לקח לחיים מאברהם אבינו ושרה אמנו.

(משיחת שבת פרשת חיי שרה ה’תשמ”ח)

א. לקחת את החיים לב

כשאברהם היה בן 99 ושרה בת 90, התורה מתארת אותם שהם היו זקנים באים בימים. (מקור 1). כשלושים ושמונה שנים לאחר מכן, התורה מתארת את אברהם שוב כזקן בא בימים. (מקור 2).  באם כבר בגיל 99 הוא היה זקן, בוודאי שבגיל 138 הוא זקן! מדוע צריך לכתוב זאת שוב?

מהי משמעות המילים ״בא בימים״? אי אפשר לומר שהכוונה היא שהוא זקן מופלג, משום שדוד המלך שהיה בן שבעים בלבד, כבר קיבל את התואר ״בא בימים״!

מסביר הרבי, שהמילים “בא בימים” לא מתארים את מספר שנות האדם, אלא את אופן שבו הוא חי. בא בימים הכוונה היא אדם ש״נכנס״ בתוך הימים, ולוקח ללב את חוויותיו. בחיי דוד היו אירועים סוערים והוא לקח אותם ללב, ולכן הוא נקרא ״בא בימים״.

אברהם גם הוא היה אדם  ש׳נכנס׳ בתוך הימים, ולקח ללב את המאורעות שהתרחשו בו.  התורה אומרת זאת פעם שניה כשהוא היה בגיל 138, משום שרוב האנשים, כשהם מזדקנים הם לוקחים את החיים פחות ללב. ולכן מדגיש הכתוב, שאברהם נשאר אדם כזה. אחד שלוקח את החיים ברצינות, וזה משפיע עליו. 

הזהר מפרש ש”בא בימים” הכוונה היא, שכל חייו היו שלמים בעבודת ה’. שני הפירושים מתחברים ותומכים אחד את השני. משום שמכיון שאברהם הקדיש את חייו לעבודת ה׳, לכן הוא לקח את חייו כל כך ברצינות. 

ב. המשמעות של החיים

חייה של שרה היו כולן שווין לטובה (מקור 3)

מהכתוב נראה שהוא מתייחס לחייה של שרה כמקשה אחת – שני חיי שרה. כיצד ניתן לכלול את כל שנות חייה של שרה תחת השם “חיי שרה”, למרות שלאורך השנים היו שינויים קיצוניים במעמדה ומצבה?

ההסבר לכך הוא, שכשאומרים “חיי שרה”, לא מתכוונים למשך השנים שהיא חיה בעולם, אלא לתוכן שמילא את חייה, לדברים שהיא “חיה” בהם. והיא, במשך כל תקופות חייה, “חיה” באותו תוכן ומשמעות – שלוש המצוות המיוחדות לנשים והעמודים שעליהם עומד בית בישראל.

ההוראה מכך לכל אישה, להשתדל ללמוד משרה, שהפוקוס בחיים יהיה יותר על רוחניות ופחות על עניינים חיצוניים. 

ג. כיצד מתקנים את העבר?

גם אישה שחייה בצורה לא ראויה בעבר, יכולה לתקן זאת, על ידי שתשפיע על הזולת לחיות נכון. 

אנו לומדים זאת מאברהם אבינו, שעליו נאמר בזוהר שימיו היו מלאים במצוות ושלמים במשמעות. לכאורה: איך אפשר לומר שהימים שבהם נלקחה שרה אשתו לביתם של פרעה ואבימלך היו שלמים ומאירים? 

התשובה היא, שאכן אותם ימים לא היו מוארים, אך מכיון שהוא עסק בהשפעה על הזולת, הקב״ה בתמורה תיקן את הימים מהעבר שלו, והפך אותם למוארים.

כך גם אצל כל אחד ואחת מאיתנו. כשאנו משפיעים על הזולת בכיוון הנכון, בתמורה הקב״ה מתקן ומאיר את העבר שלנו. 

הרבי כתב לאשה, שכאשר היא תשפיע על הזולת לשמור את המצווה של טהרת המשפחה, זה יעזור לתקן את הימים בעברה, בהם היא לא שמרה את מצווה זו.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags