‎‎לעילוי נשמת

‎אמנו האשה החשובה בעלת מסירות נפש
‎מרת דבורה ע״ה גרינברג

‎נלב״ע
‎כ״א אב תשפ״ג

ע”י בני המשפחה

שופטים: רוחניות מציאותית

עלה בתאריך: August 11, 2023

האם מצבו הרוחני והמיסטי של האדם, משפיע גם על מצבו הפיזי והגשמי? שיחה על היסודות הרוחניים שמעצבים את המציאות הפיזית שלנו.

(משיחת י”ט כסלו ה’תשכ”ז)

א. שומרי העיר

בפרשתנו אנו קוראים על מצות מינוי שופטים ושוטרים (מקור 1) – וכן דיני מלחמה הנוגעים ליציאה למלחמה (מקור 2).

(רקע על רבי יהודה הנשיא)

רבי יהודה הנשיא שלח שניים מתלמידיו לבקר בערי ישראל ולחזק את מוסדות החינוך. כאשר הם הגיעו למקום שבו לא היה בית ספר יהודי, הם הבהירו למנהיגי העיר שאמנם נחוץ שיהיו להם משטרה ושומרים, אך השומרים האמיתיים של העיר הם המורים שמלמדים את הילדים תורה. 

מהי משמעתה של אמירה זו?

ב. שילוב הרוחניות עם גשמיות

וודאי שהן השמירה על ביטחון העיר והן השמירה על בריאות הגוף – צריכות להיות בדרך הטבע. אך שליחי הנשיא הדגישו שאם הגישה והמחשבה על שמירת העיר ובריאות האדם מתחילה ומתמקדת רק בשמירה טבעית ובאכילה ושתייה בלי שום אזכור והקדמה של עניינים רוחניים – זו גישה שמובילה לחורבן. ובנוסף, בכדי שהשומרים יעשו את עבודתם בצורה מוסרית ונכונה שתגן על אנשי העיר, ולא להיפך, יש לחנכם על יסודות התורה והאמונה בה’. וכמו כן בבריאות האדם, כדי שהאדם ינהל אורח חיים בריא, יש להתחיל את סדר היום בתפילה ולימוד תורה, וקבלת הדרכה מהתורה כיצד יש לאכול ולנהל את העסק. 

ג. דוגמאות 

כאשר הקיסר שאל את רבי יהודה מדוע הטעם באוכל שהגיש בפניו שונה מהפעם הקודמת, השיב לו בפשטות: לאוכל של שבת יש טעם שונה, כי הקדושה של השבת משפיעה על טעם האוכל. הרוחניות משפיע על הגשמיות (מקור 3). כאשר המלך ארטבן מבקש מרבי יהודי מתנה יקרה, הוא שולח לו מזוזה ומסביר לו שהמזוזה – מצוה רוחנית – תשמור עליו בעולם הזה הגשמי (מקור 4). גם בחייו הפרטיים של רבי יהודה הנשיא, הקשר בין בריאותו הגשמית והנהגתו הרוחנית היה ישיר, כאשר גילה רחמים על בעלי חיים, הוא נרפא בגשמיות (מקור 5). 

הרבי חיבר אף הוא בין שני העולמות וקישר בין הרוחניות לגשמיות, וכאשר פנו אליו עם בעיות גשמיות, הוא ענה שקיום מצוה מסוימת ישפר את המצב הגשמי. 

כמה דוגמאות: סגולה לפרנסה – לימוד תורה, נתינת צדקה ושלום בית (מקורות 6 -7). סגולה לחולה סכיזופרניה – הנחת תפילין (מקור 10). סגולה לבריאות העיניים – עיין טובה על יהודים וזהירות בקידוש והבדלה. סגולה לבריאות – כשרות האכילה ושתיה. 

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags