שופטים: הקומנדו של הבורא

ש

שבט לוי הוא 'היחידה המובחרת' של אלוקים, ותפקידו להורות את דרכי ה׳ לרבים. בימינו, השירות הזה לא מוגבל לאלו שנולדו לשבט לוי, אלא לכל אחד שרוצה להתנדב לכך. הידעת שגם איש עסקים יכול להיות 'שבט לוי'?

תוכן השיעור:

א. עשרים וארבע משמרות הכהונה

בזמן בית המקדש שירתו בו הכהנים במשמרות של עשרים וארבעה בתי אב (מקור 1). אותם משמרות היו משמעותיים מאד בחיי עם ישראל, ונשתמרו בעם למשך שנים רבות מאוד. 

ב. גישה לאח”מים 

רש״י לומד שכהן ששייך למשמרת מסוימת, יכול לבוא בכל זמן אחר בשנה ולהקריב את קרבנו בבית המקדש. הוא אף יכול להצטרף לעבודה הכללית של שאר הכהנים במהלך החגים.  (מקור 2)

ג. כל אחד יכול

בית המקדש קיים ברוחניות גם בזמנינו – בנפשו של כל אחד, ולכן, גם העבודות שהיו בבית המקדש קיימות בעבודת ה׳ שלנו היום. מההלכה שרש״י מלמד אותנו, שכאשר כהן מתנדב להגיע למקדש בזמן של משמרת אחרת, מאפשרת לו התורה לעבוד גם אז, לומדים אנו הוראה גם בחיינו אנו.

אמנם שבט לוי הוא השבט שנועד להיות מחובר לקב״ה ולשרתו בצורה מלאה, אך גם כל יהודי משבט אחר, יכול להתנדב לסוג השירות הנעלה הזה, והתורה מאפשרת לו את זאת, ומקדשת אותו להיות כמו שבט לוי. כפי שאנו רואים זאת מפורשות ברמב”ם (מקור 3) .

ד. במה זה מתבטא?

מלשון הרמב״ם אשר ״כל איש ואיש״ יכול להיות משבט לוי, מובן שהוא מתייחס לשני סוגי האישים – יושבי אהל ובעלי עסק.  כי שבט לוי אין הכוונה לאדם שלומד כל היום, אלא אדם שמתנדב לשרת את ה׳ בצורה מלאה. וזה יכול להתבצע גם על ידי יושבי אהל וגם על ידי בעל עסק.

הפתעה: הרבי מדייק מלשון הרמב”ם ״כל איש ואיש מכל באי עולם״, שאפילו גוי מאומות העולם, יכול להגיע לדרגה זו!

 

צרפתית

לפרסום רעיונות, הארות וסיפורים בנושא, אנא שלחו אותם כאן למטה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

תגיות