יתרו: גרסאות שונות בעשרת הדברות?

עלה בתאריך: פברואר 2, 2023

הבורא העניק לעם ישראל את עשרת הדברות. ארבעים שנה לאחר מכן, משה משחזר את עשרת הדברות, אך אוזן רגישה יכולה להבחין בשינויים שבין הנוסחאות. מדוע?

א. שתי גרסאות לעשרת הדברות

עשרת הדברות כתובים פעמיים בתורה, בחומש שמות ובחומש דברים. באופן מפתיע, יש ביניהם הבדלי גרסאות. למשל: בחומש שמות, הסיבה לשמירת שבת היא מפני שה׳ שבת ביום השביעי, ובחומש דברים – זכר ליציאת מצרים (מקור 1). כיצד זה יתכן? (מקור 2).

פרשנים מסבירים שהשוני נעוץ בכך שחומש דברים נאמר בצורה חפשית מפיו של משה, ולכן הוא גם אמר את עשרת הדברות בסגנון שלו (מקור 3).

מעניין לציין, שבנוסח הקידוש אותו אומרים בליל שבת הוכנסו שתי הסיבות – מנוחת הקב”ה בשבת וה”זכר ליציאת מצרים” (מקור 4).

ב. תודעות שונות

הקב”ה מנהיג את העולם בשתי דרכים. בדרך טבעית – במטרה לגלות כיצד חוקי הטבע הם אלוקות, ובהנהגה ניסית – במטרה לגלות את כוח הבלי-גבול של הקב”ה.

מצוות השבת ניתנה לנו על מנת לאמן אותנו בשתי התודעות. כאשר יהודי שומר את השבת משום שה’ ברא את העולם בשישה ימים ונח בשבת, הוא מחזק בעצמו את האמונה שהטבע נברא ומנוהל על ידי הקב”ה. וכאשר הוא שומר את השבת משום שהוא זוכר שה’ הוציאנו מארץ מצרים, הוא מחזק בעצמו את האמונה, שהוא תמיד יכול להתפלל ולבקש נס מעל הטבע. ובאם טבע העולם נוגד את הוראות התורה, הוא יכול להתעלות מעל הטבע.

ג. להאיר את הבית

לאשה ניתנה המצווה המיוחד של נרות שבת, ובכך היא מאירה את הבית. כמו שאצל שרה אימנו הנרות דלקו בנס למשך כל השבוע (מקור 5), כך לכל אשה יש כוח להאיר ולחמם את הבית לא רק בשבת אלא גם למשך כל השבוע. 

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

תגיות