יתרו: גרסאות שונות בעשרת הדברות?

עלה בתאריך: February 2, 2023

הבורא העניק לעם ישראל את עשרת הדברות. ארבעים שנה לאחר מכן, משה משחזר את עשרת הדברות, אך אוזן רגישה יכולה להבחין בשינויים שבין הנוסחאות. מדוע?

א. שתי גרסאות לעשרת הדברות

עשרת הדברות כתובים פעמיים בתורה, בחומש שמות ובחומש דברים. באופן מפתיע, יש ביניהם הבדלי גרסאות. למשל: בחומש שמות, הסיבה לשמירת שבת היא מפני שה׳ שבת ביום השביעי, ובחומש דברים – זכר ליציאת מצרים (מקור 1). כיצד זה יתכן? (מקור 2).

פרשנים מסבירים שהשוני נעוץ בכך שחומש דברים נאמר בצורה חפשית מפיו של משה, ולכן הוא גם אמר את עשרת הדברות בסגנון שלו (מקור 3).

מעניין לציין, שבנוסח הקידוש אותו אומרים בליל שבת הוכנסו שתי הסיבות – מנוחת הקב”ה בשבת וה”זכר ליציאת מצרים” (מקור 4).

ב. תודעות שונות

הקב”ה מנהיג את העולם בשתי דרכים. בדרך טבעית – במטרה לגלות כיצד חוקי הטבע הם אלוקות, ובהנהגה ניסית – במטרה לגלות את כוח הבלי-גבול של הקב”ה.

מצוות השבת ניתנה לנו על מנת לאמן אותנו בשתי התודעות. כאשר יהודי שומר את השבת משום שה’ ברא את העולם בשישה ימים ונח בשבת, הוא מחזק בעצמו את האמונה שהטבע נברא ומנוהל על ידי הקב”ה. וכאשר הוא שומר את השבת משום שהוא זוכר שה’ הוציאנו מארץ מצרים, הוא מחזק בעצמו את האמונה, שהוא תמיד יכול להתפלל ולבקש נס מעל הטבע. ובאם טבע העולם נוגד את הוראות התורה, הוא יכול להתעלות מעל הטבע.

ג. להאיר את הבית

לאשה ניתנה המצווה המיוחד של נרות שבת, ובכך היא מאירה את הבית. כמו שאצל שרה אימנו הנרות דלקו בנס למשך כל השבוע (מקור 5), כך לכל אשה יש כוח להאיר ולחמם את הבית לא רק בשבת אלא גם למשך כל השבוע. 

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

עוד דברי תורה ליתרו, ספר שמות

פורים: מרדכי ״היהודי״

שנים עשר שבטים ישנם בעם ישראל, ורק אחד מהם נקרא יהודה. מדוע אם כן, כולנו נקראים יהודים? ומדוע המגילה קוראת למרדכי – ״היהודי״, כשהוא בכלל משבט בנימין?

קרא עוד »

י’ שבט: השביעי

הצהרתו של הרבי על תפקידו היסטורי של דורנו,
ועל הדרכים להגשים אותו.
קטעים מהמאמר הראשון והמכונן של הרבי

קרא עוד »

ויקהל – פקודי: אני יהודי בלב

׳עשיתי מצווה ללא כוונה׳, ׳כפו אותי לעשות מצווה׳ – האם זה נחשב למצווה? ואם עשיתי עבירה ללא כוונה, האם היא נחשבת לחטא?
על ה׳סטנדרט כפול׳ של היהדות בקשר לחשיבותה של הכוונה

קרא עוד »

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags