חיי שרה: השידוך ההיסטורי

עלה בתאריך: נובמבר 11, 2022

אברהם אבינו שולח את אליעזר, עבדו הנאמן, למצוא שידוך ליצחק בנו. בהגיעו למקום מגורי הכלה המיועדת, הוא מתפלל אל ה' ונענה חיש. אנלוגיה מפתיעה לתפילת משה ושלמה המלך מוכיחה שתפילת העבד נענתה במהירות יתר. הייתכן?

א. מענה מהיר מהבורא

אליעזר, עבד אברהם נשלח למצא כלה ליצחק, כאשר בהגיעו למקום מגוריה הוא מתפלל לה’ ונענה מיד (מקור 1). רבי שמעון בר יוחאי מציין את מהירות המענה של הקב״ה לתפילת העבד, לתפילת משה רבינו במחלוקת קורח, ותפילת שלמה המלך בחנוכת המקדש (מקורות2 3 ו 4).
נשאלת השאלה: מדוע תפילת אליעזר נענתה עוד טרם כילה לדבר, בשונה ממשה רבינו ושלמה המלך שנענו רק בסיום דבריהם? לכאורה תפילת העבד הייתה לפני מתן תורה – לפני שה’ ביטל את המחיצה בין העליונים לתחתונים. הכיצד נענתה תפילתו במהירות יתר?

ב. שידוך היסטורי

מדוע סיפור השידוך נכתב בתורה באריכות שכזאת? מבואר בחסידות, שזהו משום שהשידוך של יצחק ורבקה מסמל את כללות עבודתם של עם ישראל בחיבור הרוחני והגשמי. זוהי גם הסיבה לכך שתפילתו של אליעזר לשידוך זה נענתה במהירות יתרה.

ג. כלה ממרחקים

השידוך של יצחק שהיה ׳עולה תמימה׳ הגיע ממקום מרוחק ותחתון (מקורות 5 ו-6), משום ששידוך זה מסמל את כללות העבודה של בני ישראל בחיבור הרוחניות והגשמיות, ולכן מודגשים בו הקצוות המרוחקים ביותר.

ד. הולך על כל הקופה

מדוע אברהם אבינו, שהיה אז עשיר מופלג, העניק לאליעזר שטר בו הוא מקנה ליצחק את כל הונו (מקור 7), על אף שאין לאדם להקדיש את כל כספו (מקור 8)? כי השידוך של יצחק ורבקה היה הפתיח וההתחלה של עם ישראל כולו, לכן השקיע אברהם בזה את כל רכושו.

ה. עם של שדכנים

ההוראה עבורנו: למרות שאנו נמצאים בזמן ובמקום נחותים ביותר, וקשה לאחד בו את הרוחני והגשמי, עלינו לזכור שכמו שתפילת אליעזר לשידוך ההיסטורי נענתה במהירות, גם תפילתנו למימוש החיבור בין הרוחני והגשמי תיענה במהירות רבה ביותר.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

תגיות