ג׳ תמוז: מנהיגות ללא פשרות

ג

חצי דרך אינה מספיקה. המאמין, העובד את ה׳ והמנהיג בישראל אינם יכולים לבחור רק את החלקים המהנים. כאשר בוחרים בחצי, נשארים קרחים מכאן ומכאן.

תוכן השיעור:

א. תורה זו נאה

אדם שלומד תורה באופן בררני סופו שיאבד את הכל (מקורות 1 ו-2). הסיבה לכך היא, אומר הרבי, כי התורה אינה נמדדת בשכל האדם, ואסור לומר על דבר אחד שהוא נאה ועל השני שהוא לא נאה. 

ישנם שלושה סוגי מצוות – חוקים עדות ומשפטים (מקור 3). אם אדם יְבַכֵּר לקיים בשמחה רק את המצוות שהוא מבין, ואת המצוות שאינו מבין יקיים רק בלית ברירה, ׳יאבד הון׳ – הוא יפסיק לקיים לבסוף גם את המצוות המובנות. הערובה היחידה לשמירת המסורת והמוסר, היא האמונה והצייתנות המוחלטת לדבר ה׳. כפי שאנו רואים בהיסטוריה הלא כל כך רחוקה, בהתנהגותו של עַם שביסס את מוסרו על השכל בלבד, והדרדר לרצח המוני מחריד. 

ב. יהודי זה נאה

כן הוא הדבר גם בנוגע לעם ישראל. כל יהודי הוא חלק ו׳אות׳ מספר התורה. למנהיג יהודי אסור להעדיף לפעול ולהתעסק עם ה״סלתה ושמנה״ של החברה ולהזניח את האנשים הפשוטים. אדם שכזה אינו יכול להיות מנהיג אמיתי. 

כפי שאנו רואים מהנהגת הבעל-שם-טוב שחיבב וייקר את האנשים הפשוטים, ולימד שכל היהודים יקרים בעיני ה׳ בצורה שווה. (מקור 4 וסיפור).

ג. עבודה זו נאה

מנהיג שרוצה להצליח ולהנהיג את בני קהילתו, חייב קודם לדעת להנהיג את עצמו (מקורות 5 ו-6).

גם בנוגע לעבודת האדם על עצמו, האדם אינו יכול להתמקד רק בענינים רוחניים ונעלים, ובענינים פשוטים, לכאורה, להתנהג כבהמה, (מקור 7), כפי שמצינו בנוגע לאריסטו.

אם האדם אינו נעשה בעל הבית על עצמו, אומר הרבי, גם כאשר הוא אוכל ושותה, אזי הוא יאבד את ״נשיאותו״ גם בענינים הנעלים שבו, עניני הראש והלב.

ראיה לכך מצינו בהנהגת רבי אלעזר בן ערך, שמכיון שנמשך אחר מקום מגורים עם יינות טובים ומים איכותיים, למרבה הצער איבד את תלמודו (מקור 8).

ד. מנהיג אמיתי

נשיא אמיתי – נשמה כללית, אומר הרבי, חייב להתעסק עם כל שכבות העם. ולא – אינו מנהיג אמיתי (מקור 9).

לסיום, סיפור על השליחות במרוקו, ושתי סרטונים שממחישים את מהותו של מנהיג אמיתי. 

צרפתית

Add comment

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags