שבועות (במדבר): מי יהיה הרב שלי?

עלה בתאריך: May 26, 2022

חז"ל ממליצים לנו – "עשה לך רב". אך בימינו ישנם כל כך הרבה רבנים, מסוגים שונים, איך אדע מי מתאים להיות המנהיג הרוחני שלי?

א. בקשתו של הרבי

בשנת תשמ”ו הכריז הרבי על מבצע “עשה לך רב”. אדם קרוב אצל עצמו, הסביר הרבי, לכן חובה עליו למנות לעצמו רב שינחה אותו בהחלטות חיים חשובות.

שוחד, מובא בתלמוד (מקור 1) הוא מושג עדין מאוד. כאשר רבנים מפורסמים נהנו מטובה קלה ממאן דהו, סירבו לשמש כדיינים במשפטם. כל שכן, שאנשים כערכנו משוחדים בעיני עצמנו.

ב. כמו המלאכים

הגמרא אומרת (מקור 2) שרב חייב להידמות למלאך. כאשר שמו של תלמיד חכם גדול הוכתם, העבירו רבי יהודה מתפקידו למרות גדולתו בתורה.

אך כיצד נראה מלאך? הרמב”ם אומר שהנשמות בעולם הבא דומות למלאכים (מקור 3). כפי שמוסבר בגמרא, העולם הבא הוא מקום נטול קנאה ותחרות (מקור 4). זה תיאור טוב לאדם שראוי להיות רב.

על אף שההלכה מתירה לתלמיד חכם לנקום – זה רק במקרה מאוד מסוים: כאשר זה נוגע לעניינים קהילתיים (מקור 5). בחייו האישיים – עליו למחול ולסלוח ולשאוף להיות מלאך.

ג. תכונות של יהודי

כולנו מודעים לכך שרבנים הדומים למלאכים אינם כה בנמצא. אזי בתור התחלה, עלינו לחפש רבנים בעלי שלוש תכונות יהודיות המוזכרות בגמרא: רחמנות, ביישנות וגמילות חסדים (מקור 6). לבסוף, אומר הרבי, עליו להיות כזה שמעמיד את לימוד התורה בראש סדר מעייניו.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

Tags