Categoryראש השנה

ראש השנה: מהתעללות להתעלות

ר

'תפילת חנה' – סיפורה המרתק של משפחה תנ"כית, מקפל בתוכו את תמצית חיינו וההתמודדויות של כל אחד מאיתנו, ורלוונטי לנו במיוחד ביום החשוב ביותר – ראש השנה

תשרי: מפת הדרכים הרוחנית של חודש החגים

ת

החגים המתקרבים אינם אוסף אקראי של חגיגות שהתקבצו לחודש אחד, אלא נוסחה מסודרת של עבודה נפשית, שאמורה להביא אותנו לשיאים גבוהים יותר בשנה החדשה.
מסע רוחני בעקבות המשמעות הפנימית של החגים, שמבטאים מחויבות, הזדהות רגשית וחיבור אינטלקטואלי לבורא העולם.

שנה מעוברת – למה?

ש

השנה הבאה עלינו לטובה – שנת תשפ"ב – תהיה שנה מעוברת. כיצד שנה יכולה להתעבר, מדוע עושים זאת, ומה זה אומר עלינו היהודים?
מסע בין גרמי השמיים והשלכותיו על לוח השנה והנפש היהודית.

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

Tags