השיעור לפ’ במדבר
לעילוי נשמת הרה”ת ר’ מרדכי ליב ע”ה בן הרה”ת ר’ חיים דובער ע”ה חן. נפטר ז’ ניסן ה’תש”פ

נתרם ע”י משפחתו שיחיו

חג השבועות – עבודת האלילים, הנצרות והאיסלאם והשפעתן על מנהג יהודי

עלה בתאריך: May 6, 2021

במגילת רות אנו קוראים על מנהג יהודי להזכיר את שם הבורא, כשאנשים מברכים זה את זה. מתי התחיל המנהג, ומדוע היום אנו לא נוהגים כך? מסע היסטורי ששופך אור על מנהג שתוקן כתגובה למנהג אלילי, והופסק באופן מפתיע דווקא עקב התפשטות הנצרות והאיסלאם.

א. איחולים בשם השם

מצינו בתנ”ך שיהודים היו מברכים זה את זה בשמו הקדוש של ה’ (מקור 1 ו-2). על סמך אותם פסוקים, קובעת המשנה שעל האדם לשלב את שם ה’ כאשר הוא שואל בשלום חברו (מקור 3), וממשיכה ואומרת שיש להמשיך לקיים מנהג זה של אבותינו (מקור 4).

הרבי מצטט את המשנה ושואל שאלה פשוטה: מדוע איננו מוצאים את ההלכה הזו ברמב”ם? הרמב”ם אכן מדבר על הקדמת שלום לאחרים (מקור 5), אך כפי שהרבי מסביר, אין לזה שום רלוונטיות לענייננו.

ב. שלא יישכח שם שמים

במשנה שהובאה לעיל, מוזכר פסוק שמלמד אותנו שישנם מקרים בהם עוברים על התורה כדי לעשות לה’ (מקור 6). השיטה מקובצת מסביר שמנהג זה נקבע בתקופה בה אנשים היו מברכים זה את זה בשם ה’, כדי שלא יישכח (מקור 7).

הרבי מסביר, שהיה זה מנהג נחוץ בתקופות מסוימות בתולדותינו: בתקופת השופטים – כאשר עבודת אלילים הייתה מצויה, ובראשית ימי הנצרות – כאשר נעשה שימוש במושג ה”שילוש” בברכות ואיחולים.

ג. הנצרות והאסלאם ישרו את הדרך למלך המשיח

הרבי מביא את דברי הרמב”ם שהנצרות והאיסלאם סללו את הדרך למשיח. בהשפעתם, הצטמצמה התרבות של ריבוי עבודת האלילים, והאזכור של האלילים והשילוש כבר אינו דבר שבשגרה. לכן כבר אין צורך ׳להפר תורתיך׳, ולהזכיר את שם השם גם בדיבורים של חול, ומסיבה זו, לא הביא הרמב”ם את תקנת המשנה, משום שהיא לא נהוגה בזמנינו.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags