וארא: המקור לגניוס היהודי

עלה בתאריך: ינואר 7, 2021

עד לפני כמאתיים שנה, שמונים אחוזים מאוכלוסיית העולם לא ידעה קרוא וכתוב. בעם ישראל, לעומת זאת, הסטטיסטיקה הייתה הפוכה – שמונים אחוזים מהם קראו וכתבו. מהיכן זה נובע? הגישה היהודית הייחודית לחינוך וידע, שהפכה אותנו לעם הספר..

חלק ראשון | החוכמה לשכבת העילית בלבד?

נקרא מספר מקורות על חרטומי מצרים. נקרא טקסט שמתאר כיצד בימי קדם, רק לשכבה העילית הייתה גישה ללימוד החכמה וכל השאר היו בּוּרים. נתחיל ללמוד את השיחה בה הרבי מתאר איך במצרים רק החרטומים למדו והחכימו. כל השאר נשארו מאחור.

חלק שני | חינוך חובה לכולם!

נקרא מהמקורות כיצד מתן תורה היה עבור כל העם, ולא רק לשכבה משכילה בלבד. נלמד את ההלכה ברמב”ם, בה הוא כותב שכל אדם, בין עני או עשיר, חייב ללמוד תורה. נמשיך עם החלק השני בשיחה בה הרבי מסביר שנתינת התורה באופן ישיר אל העם, היתה סימן לעם ישראל לא ללמוד מהמצרים, אלא ללמד את התורה לכולם. הרבי מוסיף שזה גם מודגש בתוכנם של עשרת הדברות. מחד יש בהם ציוויים פשוטים מאוד. מאידך, הציווי “אנכי ה’ אלקיך”, מצריך חכמה וידע עמוקים במיוחד כדי לקיימו.

חלק שלישי | שיתוף מידע עם כולם

נמשיך ללמוד את השיחה, בה הרבי מסביר שכלל זה אמור לא רק לגבי התורה. כל חכמה וידע שאדם צובר מן הראוי לשתפם עם העולם כולו.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

תגיות