הלכות בית הבחירה: המסע בעקבות ארון הברית

עלה בתאריך: July 18, 2023

האם ארון הברית נלקח בשבי, או שנגנז במחילות הר הבית? מה אמר הרבי למי שניסה לחפש את הארון הנעלם בעומק ההר? מסע היסטורי מרתק, ותובנה מדהימה על משמעותו של בית המקדש בימינו.

(ליקוטי שיחות חלק כ”א, שיחה ב’ לפרשת תרומה עמ’ 156 והלאה)

א. היכן ארון הברית?

רבי אליעזר ורבי שמעון בר יוחאי סבורים שהארון הוגלה לבבל על ידי נבוכדנצר. (מקורות 1, 2). רבי יהודה בן לקיש לומד מהפסוקים שהארון לא זז מקודש הקדשים לעולם, וסבור שגנזו אותו מתחת לקודש הקודשים (מקורות 3, 4). התלמוד מוסיף פרטים נוספים: מי הורה לגנזו, מי עשה זאת, מתי ואיפה (מקור 5). דעה שלישית שהארון נגנז תחת אחת מלשכות בית המקדש (מקור 6). 

ב. פוסק הופך להיסטוריון?

הרמב”ם פוסק כדעת רבי יהודה בן לקיש, שהארון נטמן מתחת לקודש הקודשים (מקור 7). שואל הרבי: 1) מדוע פוסק הלכתי מתייחס לשאלה היסטורית, ואף מכריע  בין הדעות השונות? ב) הייתכן שיאשיהו הוציא את ארון הברית מקודש הקדשים כשלא היה לחץ חיצוני של כיבוש, ובכך פגם בעבודות המקדש למשך שנים רבות?

ג. קדש קודשים חילופי

הרבי מסביר שהרמב”ם אינו מתערב בהשערה היסטורית, אלא פוסק הלכה חשובה – שיחד עם המבנה הגלוי שנבנה על ידי שלמה, תוכנן חלק נוסף, נסתר, שיהיה קודש קודשים חילופי, ואף הוא קֻדַּשׁ באותה הזדמנות. הרא״ש אומר ששלמה המלך אף רמז לכך בברכה שנשא בחנוכת הבית (מקורות 8-9). כלומר, כשהרמב״ם מספר על גניזת הארון הוא לא מדבר רק על גורלו ההיסטורי של הארון, אלא מחדש דין בבנין הבית, שקודש הקדשים הנסתר, הוא חלק מהבנין המקורי וקדוש כמוהו. 

כדי להוכיח שמקום גניזת הארון לא נעשה בדיעבד ובמצב חירום, אלא תוכנן מראש, מזכיר הרמב”ם שגניזת הארון נעשתה בצורה טקסית על ידי הלווים, על פי ציוויו של יאשיהו המלך, שבזמנו, מצב בני ישראל היה מהבטוחים ביותר, ובית המקדש לא היה בסכנה.

ד. קודש קודשים נצחי

מסביר הרבי, שהרמב”ם מחדש כאן חידוש גדול: שהחלק העיקרי מהבית הראשון  – קודש הקדשים הגנוז – לעולם לא נחרב, וארון הברית נמצא שם עד היום באופן נצחי. וכאשר בית המקדש השני נבנה, הוא בעצם התחבר לאותו קודש קודשים קיים, וכך יהיה גם בבית המקדש השלישי. ולכן שלשת הבתים נחשבים בית אחד נצחי.

סיפור: הרב גץ, והחיפושים אחר ארון הברית. 

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags