לזכות השלוחים חיים עזרא ומחלה רבקה ומשפחתם שיחיו דרוקמן
לוצרן, שווייץ

אחרי מות – קדושים: האם יש חיים לאחר המוות?

עלה בתאריך: April 20, 2023

האם חזון תחיית המתים בביאת משיח באמת יקרה? ואם כן, מי יקום לתחייה, מתי ואיך? כל מה שרצית לדעת על האמונה היהודית בתחיית המתים, ולא היה לך את מי לשאול.

א. מתי, מי והיכן?

זמנה:

הגאולה תתקיים בשלושה שלבים: א) בניין בית המקדש. ב) קיבוץ גלויות. ג) תחיית המתים. הזוהר מסביר את הראיה לסדר הזה (מקור 1). גם הרמב”ם פוסק כך (מקור 2).

סדרה:

דעה א׳ – א) מֵתֵי ארץ ישראל חיים תחלה, ב) אחר כך מֵתֵי חו”ל ג) ואחר כך דור המדבר. הזוהר מסביר את הראיה לסדר הזה (מקורות 3 ו-4). 

דעה ב׳ – א) מֵתֵי ארץ ישראל חיים תחלה, ב) אחר כך מֵתֵי חו”ל ג) ואחר כך האבות. מדוע? כדי שיקומו במצב של שמחה (מקור 5).

דעה ג׳ – קודם הצדיקים ולאחר מכן כל השאר. קודם בעלי התורה ואחר כך בעלי המצוות. (מקור 6).

דעה ד׳ –  לפי סדר האל”ף בי”ת, למעט הענווים שיקומו תחילה. (מקור 7).

מקומה:

היכן יקומו המתים לתחייה? תחיית הגוף של הקבורים בארץ ובחו״ל תתקיים בארץ ישראל. הצדיקים שנקברו בחו”ל יובאו לארץ ישראל במחילות, ושאר עם ישראל יתגלגלו אליה (מקור 8). מי יוליך את הגופים לארץ ישראל? מלאך גבריאל (מקור 9). 

ב. גלגולים

נשמות ישנות וגופן:

האר”י ז”ל הקדוש מסביר, שנשמה שירדה בכמה גלגולים, הגוף שהיה בכל גלגול, זכה בחלק הנשמה שהוא תיקן באותם חיים. בתחיית המתים, כל הגופים יקומו לתחייה, ובכל אחד מהם יהיו חלקי הנשמה שאותם הוא תיקן (מקור 10). הרבי מסביר, שאל לנו לחשוש שאותם גופים יהיו עם חצי או רבע נשמה – כמו נכים. משום שכל חלק של נשמה, הוא גם נשמה שלמה.

האנשים שיהיו בתחיית המתים:

מה יקרה לאלה שיחיו בדור של תחיים המתים? הזוהר מלמד שהקב”ה ימית אותם ויקים אותו מיד לתחייה (מקור 11).

ג. כיצד, ובאיזו צורה? 

אופנה:

המתים יקומו כפי שהם היו בחיים – עם המומים והחוליים שלהם, ואחר כך ה׳ יוציא חמה מנרתיקה וירפא אותם.  משום שאם כולם יקומו בריאים ויפים, אף אחד לא יזהה אותם (מקורות 12,13,14). 

המתים יקומו לתחייה עם אותם בגדים שלבשו בחייהם (מקור 15). התוספות מספר, שרבי הקדוש ביקש מבניו שיקברו אותו עם תכריכים פשוטים. משום שבתחיית המתים יקומו עם הבגדים שלבשו בחיים, ולא עם הבגדים שבהם הם נקברו. (מקור 16).

פרטי תחיית הגוף:

יש עצם אחד בגוף שלא נרקב, שאותו הקב”ה ירכך בטל התחייה וממנו יבנה כל הגוף (מקור 15). יש אומרים שזה במקום קשר של תפילין, ויש אומרים שזה בתחתית עמוד השדרה.

ד. איזה סוג חיים?

החיים אחר תחיית המתים:

הרבי מצטט, שבעולם הבא לא תהיה אכילה ושתיה וכדומה, אלא רק יהנו מזיו השכינה.

שואל הרבי, כיצד זה יתאים עם דברי רז״ל שלעתיד לבוא תהיה סעודה גדולה לצדיקים שיקומו לתחייה? (מקורות 18 ו-19). ומסביר, שהכוונה היא שבעולם הבא לא יצטרכו לאכול בשביל לקיים את הגוף, אך יוכלו לאכול עבור תכלית אחרת.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

Tags