Categoryשמיני

שמיני: העגל שהוריד אש מן השמים

ש

לאחר חודשים ארוכים של בנייה ותרגולים, אהרן חונך את המשכן, אך לאכזבת כולם – לא יורדת אש מן השמים. משה מצווה אל אהרן להקריב עגל ואז הכל מסתדר. מה היה כל כך חשוב בעגל הזה?

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

Tags