קטגוריהבחוקתי

שבועות (בחוקותי): שקר החן והבל היופי… האומנם?

ש

בכל יום שישי, לפני הקידוש של ליל השבת, מתאספים כל בני המשפחה מסביב לשולחן ושרים את מזמור ׳אשת חיל׳ לכבוד אֵם הבית. בסופו אומרים: "שקר החן והבל היופי". לְמה אנו בדיוק מתכוונים?!
שיחה על משמעותו הפנימית של הפסוק, כהכנה לחג מתן תורה.

בהר-בחוקותי: נחמה כפולה ומכופלת

ב

רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, והרבי מליובאוויטש, שוזרים - כל אחד בדרכו - רגשי נוחם בלבבות השבורים של העם היהודי.
נחמה שמתחילה בתלמוד, מעמיקה בזהר, ומקבלת אור חדש בתורת החסידות.

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags