Categoryעקב

עקב: מדוע שבר משה את הלוחות?

ע

מה הקשר בין שבירת הלוחות למותו של צדיק? האם האותיות פרחו מהלוחות כבר לפני שמשה שבר אותם? ביאור חדשני ומקורי על שבירת הלוחות, ואיך זה רלוונטי אלינו היום.

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

Tags