חנוכה/מקץ: מדוע שני עמים חכמים נלחמים זה בזה?

ח

היוונים ידועים בחכמתם הרבה שהורישו לעולם. מדוע אם כן, לא ידעו להעריך את היהודים – "עם הספר", ואת החכמה והמוסר שהביאו לעולם? מדוע הם נלחמו בנו?

תוכן השיעור:

א. חנוכה – חג החכמה

הרבי מביא את דברי הגמרא, שהסיבה העיקרית לחג החנוכה היא נס פח השמן. מהו “אור”? אור מסמל חכמה, שכן היא נותנת לאדם את היכולת להבחין בין טוב לרע.

ב. ההבדל בין חכמה לתורה

אם היוונים אהבו את החכמה, שואל הרבי, מדוע הם נלחמו בנו כל כך?

התשובה מבוססת על ההבחנה בין תורה לחכמה. המרדף אחר חוכמה בפני עצמה, אינו מכריח התנהגות נכונה ומוסרית. התורה, לעומת זאת, מהווה מדריך מעשי לחיי האדם. 

אמנם, אדם עלול לגשת ללימוד התורה כעיסוק שכלי גרידא; אך גישה זו, אומר הנביא ירמיהו, יכולה להביא עלינו חורבן. במקור 1, אנו לומדים את דברי הנביא ירמיהו, שארץ ישראל חרבה כי – “ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה”. במקור 2 שואל התלמוד: למה בדיוק התכוון הנביא? והתשובה היא שהעם לא בירך לפני לימוד התורה. במקור 3 שואל הב”ח: עונש כה חמור על עבירה כה קלה? ומשיב, שאי אמירת הברכה משקפת את הגישה, שלימוד התורה היא עיסוק שכלי בלבד ואינה חכמת ה׳, ולכן היא הביאה חורבן.

אין הדבר מעיד על כך שאיננו מכירים בחכמת האומות (מקור 4). להיפך, מסביר הרבי, התורה מכירה ומעריכה את תרומת האומות בתחומי הרפואה והאסטרונומיה ועוד. אך אפילו התרומות הפילוסופיות והמוסריות הגדולות של אריסטו וסוקרטס לא עצרו אותם מלעשות מעשים לא הולמים… הם לא חשבו שחוכמתם אמורה להשפיע על מעשיהם. 

הייחודיות של התורה היא , שכל מעלתה היא שהלימוד משפיע על המעשה. רבי יוחנן אומר: אם הרב אינו דומה למלאך ה’ ואינו נוהג בצורה המוסרית שמטיף, אין ללמוד תורה ממנו. במילים אחרות, לא מדובר רק על חכמה; מדובר על קיום מעשי (מקור 5).

ג. המיתולוגיות הפראיות

הרבי מסביר כי ליהודים וליוונים היו גישות שונות לחכמה. עבור היהודי, היסוד הוא קיום התורה. החתירה לידע תורני היא אמצעי להשגת מטרה – לדעת כיצד ליישם נכונה את עקרונות התורה שניתנו מהקב״ה. בקרב היוונים, לעומת זאת, החוכמה היא היא המטרה העליונה. אך מכיוון שהאדם מושפע מתאוותיו, הוא יכול להתאים את החכמה לרצונותיו האפלים ביותר.. 

זה גם מסביר את הגישות השונות לאלוקות: עבור היהודי, הקב״ה הוא לגמרי מעל הטבע, ולכן חייבים לציית למצוותיו, והחכמה אמורה לסייע לכך. במיתולוגיות היווניות לאידך, האדם הוא במרכז, הוא זה שברא את האלילים, ולכן הוא גם ביטא בהם את תאוותיו.  כפי שאנו רואים שאלילים רבים מבטאים התנהגויות שליליות קשות.

זו הסיבה שהיוונים נלחמו בנו: הם כיבדו את היסודות האינטלקטואליים של העם היהודי, אך לא יכלו להשלים עם העובדה שהם כפופים לרצונו של הקב״ה.

זהו נס חג החנוכה: החכמה המוסרית האמתית גברה על אינטלקטואליות חסרת יושר ומוסר, ומאירה את אורה לדורות הבאים.

עזרי הוראה

לפרסום רעיונות, הארות וסיפורים בנושא, אנא שלחו אותם כאן למטה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

תגיות