קדושים: מדוע ביהדות מברכים כל כך הרבה ברכות?

ק

יהודים צריכים לברך כמעט על כל דבר – בבוקר, בתפילות, ולפני האוכל ולאחריו. למה כל היום? לא מספיק להגיד בבוקר ״תודה רבה״ מעומק הלב וזהו?

תוכן השיעור:

א. מדוע מברכים?

בפרשת קדושים אנו לומדים על מצוות ערלה ונטע רבעי – המצווה להימנע מאכילת הפירות בשלוש השנים הראשונות, ולהעלותם ולאכלם בירושלים בשנה הרביעית (מקור 1). לפי הרמב”ן, המטרה היא להודות לה׳ ולכבד אותו בגידולים הראשונים והטובים ביותר – הגדלים רק בשנה השלישית, ורק לאחר מכן אנו יכולים להנות מהפירות (מקור 2). 

בפרשת אמור אנו לומדים על קרבן תודה, להודות על הטובה שהקב״ה נתן לנו (מקור 3).

בחיים אנו מוצאים דבר דומה: לפני שאנו נהנים ממשהו, אנו מודים לה׳ על שהעניק לנו אותו ומברכים. (מקור 4)

התלמוד מייחס חשיבות רבה למצווה זו, ומילים חריפות נאמרו כלפי מי שאינו מודה לקב”ה על מתנותיו. במילים פשוטות, הסיבה למנהג זה היא משום שאין לנו רשות ליהנות מעולמו של ה’ – אלא אם כן נכיר בברכותיו (מקור 5). בדומה לכך, אנו מברכים את הקב”ה על שהעניק לנו את המצוות (מקור 6).

 

ב. הסודות בנוסח הברכה

מה בדיוק המשמעות של נוסח הברכה? מה המסר שהוא מעביר?

מה בדיוק המשמעות של נוסח הברכה? מה המסר שהוא מעביר?

הרבי מסביר כל מילה:

 

ברוך” פירושו המשכת ברכת ה’ לעולם. “אתה” מזכיר לנו את נוכחות ה’. “שם הוי״ה” מזכיר לנו את נצחיותו. “אלוקינו” מזכיר לנו שהוא מקור הכוח. “מלך העולם” מסמל את מעורבותו התמידית בהנהגת העולם. ו”שהכל נהיה בדברו” מזכיר לנו שהכול נברא על ידו.הרבי מסביר כל מילה:

“ברוך” פירושו המשכת ברכת ה’ לעולם. “אתה” מזכיר לנו את נוכחות ה’. “שם ה'” מזכיר לנו את
נצחיותו. “אלוקינו” מזכיר לנו שהוא מקור הכוח. “מלך העולם” מסמל את מעורבותו. ו”שהכל
נהיה בדברו” מזכיר לנו שהכול נברא על ידו.

ג. הרעיון המיסטי שמאחורי הברכה

מדוע אנו כה להוטים לברך? משום שעל ידי הברכה אנו ממשיכים את ברכת ה’ ונוכחותו בעולם – גילוי אלוקות. (מקור 7). מכאן שהברכה אינה משנית למאכל; אלא להיפך, הברכה היא העיקר. זה מתבטא גם בהלכה שבשבת צריך לאכול פירות ולהריח בשמים, בכדי להגיע למאה ברכות. אנו אוכלים פירות בשביל שנוכל לומר ברכה (מקור 8-9): הברכות הן מטרה בפני עצמה, כי הן מאפשרות לנו לגלות את נוכחות ה’ בעולם.

עזרי הוראה

לפרסום רעיונות, הארות וסיפורים בנושא, אנא שלחו אותם כאן למטה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

תגיות